2
Moosese sünd

1 Üks mees, Leevi soost, läks ja võttis ühe Leevi tütre. 
2 Ja naine jäi lapseootele ning tõi poja ilmale; ta nägi, et see
 oli ilus, ja ta peitis teda kolm kuud. 

3 Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks
 pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse
 lapse ja asetas jõe äärde kõrkjaisse. 

4 Ta õde võttis eemal aset, et teada saada, mis temaga juhtub. 
5 Siis tuli vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema; ta
 toaneitsid aga kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrkjate
 sees, siis ta läkitas oma teenija ja laskis selle ära tuua. 

6 Kui ta selle avas ja nägi last, vaata, siis üks poeglaps nuttis. Aga ta
 halastas tema peale ning ütles: „See on üks heebrealaste poeglaps.” 

7 Selle õde ütles siis vaarao tütrele: „Kas pean minema ja kutsuma
 sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks?” 

8 Ja vaarao tütar vastas temale: „Mine!” Ja tüdruk läks ning kutsus
 lapse ema. 

9 Ja vaarao tütar ütles sellele: „Vii see laps ja imeta teda minu
 jaoks, ja ma annan sulle tasu!” Ja naine võttis lapse ning
 imetas teda. 

10 Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle vaarao tütrele ja see
 võttis tema enesele pojaks; ta pani temale nimeks Mooses ja
 ütles: „Sest ma olen ta veest välja tõmmanud!” 

Mooses põgeneb Midjanimaale

11 Ja see sündis neil päevil, kui Mooses oli suureks kasvanud, et
 ta läks välja oma suguvendade juurde ja nägi nende teoorjust; ja ta
 nägi ühte egiptuse meest peksvat heebrea meest tema suguvendade hulgast. 

12 Ja kui ta vaatas sinna ja tänna ja nägi, et seal kedagi ei
 olnud, siis ta lõi egiptlase maha ja mattis liivasse. 

13 Kui ta teisel päeval läks välja, vaata, siis taplesid kaks
 heebrea meest, ja ta ütles õelale: „Miks sa peksad oma ligimest?” 

14 Aga see vastas: „Kes on pannud sind meile ülemaks ja
 kohtumõistjaks? Kas mõtled tappa ka mind, nagu sa tapsid egiptlase?”
 Siis Mooses kartis ja mõtles: „Asi on tõesti ilmsiks tulnud!” 

15 Ka vaarao kuulis sellest loost ja ta püüdis Moosest tappa. Aga
 Mooses põgenes vaarao eest ja asus Midjanimaale. Kord istus ta seal
 ühe kaevu ääres. 

16 Midjani preestril oli seitse tütart; need tulid ja ammutasid
 vett ning täitsid künad, et joota oma isa lambaid ja kitsi. 

17 Aga karjased tulid ja tõrjusid nad eemale; siis Mooses tõusis ja
 aitas neid ning jootis nende loomi. 

18 Kui nad tulid oma isa Reueli juurde, küsis see: „Kuidas te täna
 jõudsite nii kiiresti?” 

19 Nad vastasid: „Keegi egiptuse mees päästis meid karjaste käest;
 ta ammutas meile ka vett ning jootis lambaid ja kitsi.” 

20 Siis ta ütles oma tütardele: „Kus ta on? Miks jätsite mehe sinna?
 Kutsuge ta leiba võtma!” 

21 Ja Mooses otsustas jääda selle mehe juurde; see andis oma tütre
 Sippora Moosesele. 

22 Temale sündis poeg ja ta pani sellele nimeks Geersom, sest ta
 ütles: „Ma olen võõras võõral maal.” 

23 Alles hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri. Ent
 Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast; ja nende hädakisa
 orjuse pärast tõusis Jumalani. 

24 Ja Jumal kuulis nende ägamist, ja Jumal mõtles oma lepingule
 Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga. 

25 Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »