20
Kümme käsku

1 Ja Jumal kõneles kõik need sõnad, öeldes: 
2 „Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt,
 orjusekojast. 

3 Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! 
4 Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis
 on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on
 maa all vees! 

5 Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand,
 sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste
 kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, 

6 aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja
 mu käske peavad! 

7 Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest
 Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab! 

8 Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! 
9 Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, 
10 aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa
 ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega
 su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! 

11 Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis
 neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas
 hingamispäeva ja pühitses selle. 

12 Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks
 sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 

13 Sa ei tohi tappa! 
14 Sa ei tohi abielu rikkuda! 
15 Sa ei tohi varastada! 
16 Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! 
17 Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma
 ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi,
 mis su ligimese päralt on!” 

Rahva hirm Jumala ees

18 Ja kogu rahvas kuulis ja nägi müristamist, tuleleeke, sarvehäält ja mäe
 suitsemist. Kui rahvas seda nägi, siis ta vabises ja jäi eemale seisma. 

19 Ja nad ütlesid Moosesele: „Räägi sina meiega, siis me kuulame!
 Ainult ärgu Jumal meiega rääkigu, et me ei sureks!” 

20 Aga Mooses vastas rahvale: „Ärge kartke, sest Jumal on tulnud
 teid katsuma, et teil oleks tema kartus silme ees, selleks et te
 pattu ei teeks!” 

21 Ja rahvas püsis eemal; aga Mooses ligines pimedusele, kus oli Jumal. 

Eeskiri altari kohta

22 Ja Issand ütles Moosesele: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Te
 nägite, et ma taevast teiega rääkisin. 

23 Minu kõrvale ei tohi te midagi teha: te ei tohi enestele teha
 hõbe- ja kuldjumalaid! 

24 Tee mulle mullast altar ja ohverda selle peal oma põletus- ja
 tänuohvreid, oma lambaid, kitsi ja veiseid! Kõigis paigus, kus ma käsin
 oma nime kuulutada, tulen ma sinu juurde ja õnnistan sind. 

25 Aga kui sa teed mulle kivialtari, siis ära ehita seda tahutud
 kividest, sest peitliga raiudes sa rüvetad selle! 

26 Ja ära astu mu altari juurde üles astmeid mööda, et su ihu selle
 ees ei paljastuks! 

 «  eelmine  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24  järgmine  »