23
Seadused inimestevahelise käitumise kohta

1 Ära levita valekuuldusi! Ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks
 valetunnistajaks! 

2 Ära järgne jõugule kurja tegema ja ära kosta riiuasjas jõugu
 järele paindudes, et sa õigust ei väänaks! 

3 Ära ole viletsa kasuks erapoolik tema riiuasjas! 
4 Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud härga või eeslit, siis vii see
 temale tagasi! 

5 Kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta
 teda maha, vaid aita ta lahti päästa! 

6 Ära vääna su juures oleva vaese õigust tema riiuasjas! 
7 Pettusasjast hoia eemale; ja sa ei tohi tappa süütut ega õiget,
 sest mina ei mõista õigeks ühtki õelat! 

8 Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab nägijaid ja teeb
 õigete asjad segaseks! 

9 Võõrale ära tee häda: te ju mõistate võõra hinge, sest te ise
 olete olnud võõrad Egiptusemaal! 

Põllu puhkeaasta ja inimeste hingamispäev

10 Kuus aastat külva oma maale ja kogu sellelt saaki, 
11 aga seitsmendal jäta see koristamata ja harimata, et su rahva
 vaesed saaksid sealt süüa; ja mis neist järele jääb, seda söögu
 metsloomad! Samuti talita ka oma viinamäe ja õlipuudega! 

12 Kuus päeva tee oma tööd, aga seitsmendal päeval puhka, et su
 härg ja eesel kosuksid, ja su teenija poeg ning võõras saaksid
 hingata! 

13 Kõik, mis ma teile olen rääkinud, pidage meeles! Teiste jumalate
 nimesid ei tohi te nimetada, ärgu seda kuuldagu sinu suust! 

Kolm seatud püha

14 Kolm korda aastas pead mulle püha pidama! 
15 Pea hapnemata leibade püha: seitse päeva söö hapnemata leiba,
 nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal aabibikuus, sest siis
 sa tulid Egiptusest välja; aga tühje käsi ei tohi tulla mu palge ette! 

16 Ja pea lõikuspüha oma varajase vilja saagile, mille oled
 külvanud põllule; ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus, kui sa oma
 saagi põllult koristad! 

17 Kolm korda aastas peab kogu su meessugu tulema Issanda
 Jumala palge ette! 

18 Sa ei tohi ohverdada mu tapaohvri verd haput leiba süües, ja mu
 pühade ohvrirasv ei tohi seista üle öö hommikuni! 

19 Parim oma põllu uudseviljast vii Issanda, oma Jumala kotta! Ära
 keeda kitsetalle ta ema piimas! 

Ingel läkitatakse Iisraeli lapsi juhtima

20 Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind
 viima paika, mille ma olen valmistanud. 

21 Ole valvel tema ees ja kuula ta häält, ära vihasta teda;
 sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast et temas on minu nimi! 

22 Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma
 käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane. 

23 Sest minu ingel läheb sinu eel ja viib sind emorlaste,
 hettide, perislaste, kaananlaste, hiivlaste ja jebuuslaste juurde
 ja mina hävitan need. 

24 Ära kummarda nende jumalaid ja ära teeni neid! Ja ära tee ka
 nende rahvaste tegude järgi, vaid kisu maha sootuks nende jumalad ja
 purusta täiesti nende ebaususambad! 

25 Te peate aga teenima Issandat, oma Jumalat, siis ta õnnistab
 sinu leiba ja vett! Ja ma hoian tõve sinust eemal. 

26 Enneaegselt sünnitajat ega sigimatut ei ole su maal. Ja ma teen
 täielikuks sinu päevade arvu.  

27 Ma läkitan sinu eele hirmu ja viin segadusse kõik rahvad, kelle
 juurde sa tuled, ja teen, et kõik su vaenlased näitavad sulle selga. 

28 Ma läkitan sinu eele masenduse, et see ajaks su eest ära
 hiivlased, kaananlased ja hetid. 

29 Ma ei aja neid su eest ära ühe aastaga, et maa ei jääks tühjaks
 ja sulle ei sigineks metsloomi. 

30 Ma ajan nad sinu eest ära vähehaaval, seni kui sa sigined ja
 pärid maa. 

31 Ja ma annan sulle maa-ala Kõrkjamerest vilistite mereni ja
 kõrbest kuni Frati jõeni, sest ma annan maa elanikud teie kätte ja
 sina ajad need ära enese eest. 

32 Sa ei tohi teha lepingut nendega ega nende jumalatega! 
33 Nemad ei tohi jääda elama su maale, et nad ei mõjustaks sind
 minu vastu pattu tegema; sest kui sa nende jumalaid teenid, siis saab
 see sulle püüdepaelaks!” 

 «  eelmine  18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27  järgmine  »