25
Tõstelõivu kohustus

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2 „Ütle Iisraeli lastele, et nad tooksid mulle tõstelõivu;
 igaühelt, kes annab heast südamest, võtke minu tõstelõivu. 

3 Ja see on tõstelõiv, mida te peate neilt võtma: kulda, hõbedat ja
 vaske, 

4 sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning peent linast
 lõime, kitsekarvu, 

5 punaseid jääranahku, merilehmanahku, akaatsiapuud, 
6 valgustusõli, palsameid võideõliks ja healõhnalisi suitsutusrohte, 
7 karneoolikive ja ilustuskive õlarüü ja rinnakilbi jaoks. 
8 Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. 
9 Tehke täpselt eeskuju järgi, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi
 selle riistade mudeli järgi! 

Seaduselaegas

10 Laegas tehtagu akaatsiapuust, kaks ja pool küünart pikk,
 poolteist küünart lai ja poolteist küünart kõrge. 

11 Kata see puhta kullaga, kata seest- ja väljastpoolt ja tee
 sellele kuldpärg ümber! 

12 Vala selle jaoks neli kuldrõngast ja kinnita need ta nelja jala
 külge, kaks rõngast ühte külge ja kaks rõngast teise külge! 

13 Tee kandekangid akaatsiapuust ja karda need kullaga! 
14 Pista kangid rõngastesse laeka külgedel, et nendega saaks
 laegast kanda! 

15 Kangid jäägu laeka rõngastesse, neid ärgu sealt välja võetagu! 
16 Pane laekasse tunnistus, mille ma sulle annan! 
17 Tee puhtast kullast lepituskaas, kaks ja pool küünart pikk ja
 poolteist küünart lai! 

18 Tee kullast kaks keerubit; tee need sepisena lepituskaane
 kumbagi otsa! 

19 Pane üks keerub ühte otsa ja teine keerub teise otsa; pange
 keerubid lepituskaane kumbagi otsa! 

20 Keerubid sirutagu oma tiivad ülespoole, et nad tiibadega
 kataksid lepituskaant, ja nende palged olgu vastamisi; keerubite
 palged olgu lepituskaane poole! 

21 Aseta lepituskaas laekale peale ja pane laekasse tunnistus,
 mille ma sulle annan! 

22 Seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga
 lepituskaanel mõlema keerubi vahel, mis on tunnistuslaeka peal,
 kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele öelda. 

Ohvrileibade laud

23 Tee akaatsiapuust laud, kaks küünart pikk, küünar lai ja
 poolteist küünart kõrge! 

24 Karda see puhta kullaga ja tee sellele kuldpärg ümber! 
25 Tee sellele kämblalaiune põõn ümber ja tee kuldpärg ümber selle
 põõna! 

26 Tee sellele neli kuldrõngast ja kinnita rõngad nelja nurga
 külge selle nelja jala juures! 

27 Rõngad olgu otse põõna kõrval kangide asemeiks laua kandmisel. 
28 Tee laua kandmiseks akaatsiapuust kangid ja karda need kullaga! 
29 Tee sellele vaagnad ja kausid, kannud ja peekrid joogiohvri
 toomiseks; tee need puhtast kullast! 

30 Ja pane alati ohvrileibu lauale mu palge ette! 

Lambijalg

31 Tee puhtast kullast lambijalg; see lambijalg olgu sepistatud töö
 aluse ja harudega; selle karikakesed, nupud ja õiekesed olgu sellega
 ühest tükist! 

32 Selle küljest lähtugu kuus haru: ühest küljest kolm lambijala
 haru ja teisest küljest kolm lambijala haru! 

33 Ühel harul olgu kolm mandliõiekujulist karikakest nupu ja
 õiekesega, samuti olgu teisel harul kolm mandliõiekujulist karikakest
 nupu ja õiekesega; nõnda olgu neil kuuel harul, mis lambijalast
 lähtuvad. 

34 Aga lambijalal enesel olgu neli mandliõiekujulist karikakest
 nupu ja õiekesega: 

35 iga harupaari all olgu üks nupp neil kuuel harul, mis
 lambijalast lähtuvad. 

36 Nupud ja harud olgu sellega ühest tükist terviklik sepisetöö
 puhtast kullast. 

37 Tee sellele seitse lampi; lambid seatagu üles nõnda, et need
 valgustaksid oma esist! 

38 Tahikäärid ja tahikarbid olgu puhtast kullast! 
39 See tehtagu ühest talendist puhtast kullast koos kõigi nende
 riistadega! 

40 Ja vaata, et sa need teed nende eeskujude järgi, mis sulle mäel
 näidati! 

 «  eelmine  20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29  järgmine  »