28
Preestrite ametiriided

1 Sina aga lase enese ette astuda Iisraeli laste seast oma vend
 Aaron ja tema pojad, et nad oleksid mulle preestriteks: Aaron,
 Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar, Aaroni pojad. 

2 Ja tee oma vennale Aaronile pühad riided auks ning iluks! 
3 Räägi kõigi südamest tarkadega, keda ma olen täitnud tarkuse
 vaimuga, et nad teeksid Aaronile riided, et teda saaks pühitseda
 mulle preestriks! 

4 Ja need on riided, mis nad peavad tegema: rinnakilp, õlarüü,
 ülekuub, kirjatud särk, peakate ja vöö; nad tehku pühad riided su
 vennale Aaronile ja tema poegadele, et nad saaksid olla mulle
 preestriteks! 

5 Nad võtku kulda ja sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga
 ning linast lõime 

6 ja tehku õlarüü kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt
 kootuna! 

7 Sellel olgu kaks ühendatud õlatükki, mõlemast otsast seotud! 
8 Ja kunstipärane kinnitusvöö selle küljes olgu samasugune töö ning
 sellega ühest tükist: kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest. 

9 Võta siis kaks karneoolikivi ja uurenda neisse Iisraeli poegade nimed: 
10 kuus nende nimedest ühte kivisse ja kuus ülejäänud nime teise
 kivisse nende sünnijärgluses. 

11 Otsekui kivinikerdaja uurendab pitsatit, nõnda uurenda Iisraeli
 poegade nimed neisse mõlemasse kivisse; valmista need ümbritseva
 kuldäärisega! 

12 Aseta need kaks kivi õlarüü õlatükkidele kui mälestuskivid
 Iisraeli poegadele; ja Aaron kandku kummalgi õlal nende nimesid
 mälestuseks Issanda ees! 

13 Tee kullast ääris 
14 ja puhtast kullast kaks ketti; tee need punutuina,
 nööritaoliselt valmistatuina, ja kinnita need punutud ketid äärise
 külge! 

15 Ja tee kohtu-rinnakilp kunstipäraselt kootuna; tee see nõnda,
 nagu on tehtud õlarüügi: tee see kuldsest, sinisest,
 purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest
 lõimest! 

16 See olgu neljanurgeline ja kahekordne, vaksapikkune ja vaksalaiune. 
17 Kata see kalliskivipealistusega, neli rida kive: rubiin,
 topaas, smaragd ridamisi esimeses reas; 

18 teises reas: türkiis, safiir, jaspis; 
19 kolmandas reas: hüatsint, ahhaat, ametüst; 
20 neljandas reas: krüsoliit, karneool, nefriit; kuldäärisest
 ümbritsetuina olgu need oma asemeis! 

21 Kivid olgu vastavalt Iisraeli poegade nimedele nende
 kaheteistkümne nimega, igal pitsatitaoliselt uurendatud nimi vastavalt
 kaheteistkümnele suguharule! 

22 Tee rinnakilbile puhtast kullast ketid, nööritaoliselt
 keerutatud! 

23 Tee rinnakilbile kaks kuldrõngast ja pane need kaks rõngast
 rinnakilbi kahe nurga külge! 

24 Ja pane need kaks kuldnööri mõlemasse rõngasse rinnakilbi
 nurkadel! 

25 Mõlema nööri mõlemad otsad kinnita mõlema äärise külge ja
 kinnita need õlatükkidele õlarüü esiküljes! 

26 Tee kaks kuldrõngast ja pane need rinnakilbi kahte nurka, selle
 ääre külge, mis on seespool vastu õlarüüd! 

27 Ja tee veel kaks kuldrõngast ja pane need õlarüü mõlema
 õlatüki külge, selle esikülje allosasse, ühenduskohale ülespoole
 õlarüü vööd! 

28 Rõngastega rinnakilp seotagu sinise nööriga õlarüü
 rõngaste külge, et see oleks ülalpool õlarüü vööd ja et rinnakilp ei
 tuleks lahti õlarüü küljest! 

29 Nõnda kandku Aaron, kui ta läheb pühamusse, Iisraeli poegade
 nimesid kohtu-rinnakilbis oma südame peal alaliseks mälestuseks
 Issanda ees! 

30 Pane kohtu-rinnakilpi ka uurim ja tummim, need olgu Aaroni
 südame peal, kui ta astub Issanda palge ette! Nõnda kandku Aaron
 alati Issanda ees Iisraeli laste õigusemõistu oma südame peal! 

31 Tee õlarüü ülekuub üleni sinisest lõngast 
32 ja sellel olgu keskel avaus pea jaoks; avause ümber olgu kootud
 äär, see olgu nagu raudrüü avaus, et see ei rebeneks. 

33 Tee palistuse külge granaatõunad sinisest, purpurpunasest
 ja helepunasest lõngast ümber palistuse ja kuldkellukesed ümberringi
 nende vahele: 

34 kuldkelluke ja granaatõun, kuldkelluke ja granaatõun ümber
 ülekuue palistuse! 

35 See olgu Aaronil teenides seljas ja selle helinat olgu kuulda,
 kui ta läheb pühamusse Issanda ette või tuleb sealt välja, et ta ei
 sureks! 

36 Tee puhtast kullast laubaehe ja uurenda sellesse nagu pitsatisse
 uurendatakse: „Issandale pühitsetud!” 

37 Kinnita see sinise nööriga peakatte külge; see olgu
 peakatte esiküljes! 

38 See olgu Aaroni laubal, et Aaron kannaks süüd pühade andide
 puhul, mida Iisraeli lapsed pühitsevad, kõigi nende pühade
 ohvriandide puhul; see olgu alati ta laubal, et neid teha armsaiks
 Issanda ees! 

39 Koo linasest lõimest särk, samuti tee linasest riidest peakate;
 ja tee vöö kirjatud tegumoes! 

40 Tee Aaroni poegadele särgid ja tee neile vööd; ja tee neile
 peakatted auks ning iluks! 

41 Pane need selga oma vennale Aaronile ja tema poegadele; ja võia
 neid, täida nende käed ja pühitse nad mulle preestriteks! 

42 Tee neile linased püksid palja ihu katteks; need ulatugu
 puusadest alla reiteni; 

43 need olgu jalas Aaronil ja tema poegadel, kui nad lähevad
 kogudusetelki või astuvad pühamus teenides altari ette, et nad ei
 saaks süüdlasteks ega sureks. See olgu igaveseks seadluseks temale ja
 ta soole pärast teda! 

 «  eelmine  23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32  järgmine  »