3
Jumal kutsub Moosese

1 Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri Jitro lambaid ja kitsi.
 Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde. 

2 Seal ilmutas ennast temale Issanda ingel tuleleegis keset
 kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles
 tules, aga kibuvitsapõõsas ei põlenud ära. 

3 Ja Mooses mõtles: „Ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks
 kibuvitsapõõsas ära ei põle.” 

4 Kui Issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda
 kibuvitsapõõsast ja ütles: „Mooses, Mooses!” Ja tema vastas: „Siin ma
 olen!” 

5 Siis ta ütles: „Ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus
 sa seisad, on püha maa!” 

6 Ja ta jätkas: „Mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal,
 Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!” Aga Mooses kattis oma näo, sest ta
 kartis Jumalale otsa vaadata. 

7 Ja Issand ütles: „Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes
 on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast;
 seetõttu ma tean nende valu 

8 ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt
 maalt viima heale ja avarale maale, maale, mis piima ja mett voolab,
 kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja
 jebuuslaste asupaika. 

9 Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen
 ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. 

10 Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas,
 Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!” 

11 Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna
 vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?” 

12 Aga tema kostis: „Mina olen sinuga, ja see olgu sulle tähiseks,
 et mina sind olen läkitanud: kui sa rahva Egiptusest oled välja
 viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel.” 

13 Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste
 juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie
 juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile
 pean vastama?” 

14 Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta
 jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie
 juurde.” 

15 Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda:
 Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi
 Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja
 nõnda peab mind hüütama põlvest põlve! 

16 Mine ja kogu kokku Iisraeli vanemad ja ütle neile: Issand, teie
 vanemate Jumal, on ennast mulle ilmutanud, Aabrahami, Iisaki ja
 Jaakobi Jumal, ja on öelnud: Ma olen tõesti pidanud silmas teid ja
 seda, mis teiega Egiptuses on tehtud. 

17 Ja ma olen öelnud: Mina viin teid välja Egiptuse viletsusest
 kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja
 jebuuslaste maale, maale, mis piima ja mett voolab. 

18 Siis nad kuulavad su sõna; sina ja Iisraeli vanemad aga peate
 minema Egiptuse kuninga juurde ja temale ütlema: Issand, heebrealaste
 Jumal, kohtas meid. Lase meid nüüd minna kolme päeva tee kõrbesse ja
 oma Jumalale ohverdada! 

19 Ma tean, et Egiptuse kuningas ei lase teid minna, isegi mitte
 vägeva käe sunnil. 

20 Aga ma sirutan oma käe välja ja löön Egiptust kõiksugu
 imetegudega, mis ma seal tahan teha; pärast seda ta laseb teid minna. 

21 Ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te
 ära minnes ei lähe mitte tühje käsi:  

22 iga naine küsigu oma naabrinaiselt ja võõrana ta kojas elavalt
 naiselt hõbe- ja kuldriistu ning riideid; pange need selga oma
 poegadele ja tütardele ja võtke nõnda egiptlastelt saaki!” 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »