34
Uued käsulauad

1 Ja Issand ütles Moosesele: „Raiu enesele kaks kivilauda, esimeste
 sarnased, ja ma kirjutan laudade peale sõnad, mis olid esimestel
 laudadel, mis sa purustasid! 

2 Ole hommikuks valmis! Mine hommikul üles Siinai mäele ja seisa
 seal mu ees mäetipus! 

3 Aga ükski ei tohi koos sinuga üles tulla ja kogu mäel ärgu
 nähtagu ka mitte kedagi, isegi lambaid, kitsi ja veised ei tohi selle
 mäe ees karjas olla!” 

4 Siis Mooses raius kaks kivilauda, esimeste sarnased. Ja Mooses
 tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nõnda nagu Issand
 teda oli käskinud, ja võttis kätte need kaks kivilauda. 

5 Ja Issand laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juurde
 ja hüüdis Issanda nime. 

6 Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: „Issand, Issand on
 halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, 

7 kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja
 üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata,
 vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja
 neljanda põlveni!” 

8 Siis Mooses kummardas kiiresti maani, heitis silmili maha 
9 ja ütles: „Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis
 käigu Issand meie keskel! Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna
 siiski andeks meie pahateod ja patt ja võta meid oma pärisosaks!” 

Leping uuendatakse

10 Ja tema vastas: „Vaata, ma teen lepingu; ma teen kogu su rahva
 ees imetegusid, milliseid ei ole tehtud ühelgi maal ega ühegi rahva juures.
 Kogu see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha Issanda tegu, ja kui
 hirmuäratav on see, mis ma sulle teen. 

11 Pane tähele, mida ma täna käsin sind teha! Vaata, ma ajan su
 eest ära emorlased, kaananlased, hetid, perislased, hiivlased ja
 jebuuslased. 

12 Hoia, et sa ei tee lepingut selle maa elanikega, kuhu sa tuled,
 et nad ei saaks püüdepaelaks teie keskel, 

13 vaid lammutage nende altarid, purustage sambad ja raiuge maha
 viljakustulbad, 

14 sest sa ei tohi kummardada teist jumalat, sellepärast et Issanda
 nimeks on „Püha viha”! Ta on püha vihaga Jumal. 

15 Sellepärast ära tee lepingut maa elanikega, sest need käivad
 hoora viisil oma jumalate järel, ohverdavad oma jumalatele ja
 kutsuvad sindki sööma nende ohvreist! 

16 Ja kui sa oma poegadele võtad naisi nende tütreist ja nende
 tütred käivad hoora viisil oma jumalate järel, siis nad mõjustavad ka
 sinu poegi käima hoora viisil nende jumalate järel. 

17 Sa ei tohi enesele teha valatud jumalaid! 

18 Pea hapnemata leibade püha: seitse päeva söö hapnemata leiba,
 nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal aabibikuus, sest
 aabibikuus tulid sa Egiptusest välja! 

19 Kõik, kes avavad emakoja, on minu päralt; samuti kõik su isased
 kariloomad, veiste ja lammaste esmikud. 

20 Aga eesli esmik lunasta ühe tallega; kui sa ei lunasta, siis
 murra tal kael! Lunasta kõik oma esmasündinud pojad! Ja tühje käsi ei
 tohi tulla mu palge ette! 

21 Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka! Ka künni- ja
 lõikusajal pea puhkust! 

22 Pea nädalatepüha, kui lõikad uudsenisu, ja vilja kokkupanemise
 püha aasta lõpus! 

23 Kolm korda aastas peab kogu su meessugu tulema Issanda, Iisraeli
 Jumala palge ette! 

24 Jah, ma ajan rahvad ära sinu eest ja laiendan su maa-ala, ja
 ükski ei himusta su maad, kui sa lähed, et tulla kolm korda aastas
 Issanda, oma Jumala palge ette. 

25 Sa ei tohi ohverdada mu tapaohvri verd haput leiba süües, ja
 paasapüha tapaohver ei tohi seista üle öö hommikuni! 

26 Parim osa oma põllu uudseviljast vii Issanda, oma Jumala kotta!
 Ära keeda kitsetalle ta ema piimas!” 

27 Ja Issand ütles Moosesele: „Kirjuta enesele üles need sõnad, sest
 nende sõnade põhjal annan ma seaduse sinule ja Iisraelile!” 

28 Ja ta oli seal Issanda juures nelikümmend päeva ja nelikümmend
 ööd leiba söömata ja vett joomata, ja ta kirjutas laudade peale
 seaduse sõnad, need kümme käsusõna. 

Moosese pale hiilgab

29 Ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli tulles
 käes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge
 nahk hiilgas kõneluse tõttu Issandaga. 

30 Kui Aaron ja kõik Iisraeli lapsed nägid Moosest, vaata, siis
 hiilgas tema palge nahk ja nad kartsid temale ligineda. 

31 Aga Mooses hüüdis neid; siis Aaron ja kõik koguduse ülemad tulid
 jälle tema juurde ja Mooses rääkis nendega. 

32 Seejärel kõik Iisraeli lapsed tulid lähedale ja ta käskis neid
 teha kõike, mida Issand temale oli öelnud Siinai mäel. 

33 Kui Mooses oli lõpetanud nendega kõnelemise, siis ta pani katte
 oma näo ette. 

34 Ja iga kord, kui Mooses läks Issanda palge ette temaga rääkima,
 pani ta katte ära kuni väljatulekuni; ja olles välja tulnud, rääkis
 ta Iisraeli lastele, mida oli kästud. 

35 Siis Iisraeli lapsed vaatasid Moosese palet, sest Moosese palge
 nahk hiilgas. Aga Mooses pani jälle katte oma näo ette, kuni ta läks
 sisse, et temaga rääkida. 

 «  eelmine  29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38  järgmine  »