38
Põletusohvrialtari valmistamine

1 Ja ta tegi akaatsiapuust põletusohvrialtari, viis küünart pika ja
 viis küünart laia, neljanurgelise ja kolm küünart kõrge. 

2 Ta tegi selle neljale nurgale sarved; sarved olid sellega ühest
 tükist; ja ta kardas selle vasega. 

3 Ta tegi kõik altari riistad, tuhanõud, labidad, piserdusnõud,
 hargid ja sütepannid; kõik selle riistad ta tegi vasest. 

4 Ta tegi altarile võrestiku, võrgukujulise töö vasest, ääre alla,
 altpoolt vaadates poole altarini. 

5 Ta valas neli rõngast vaskvõrestiku neljale nurgale kangide asemeiks. 
6 Ta tegi akaatsiapuust kandekangid ja kardas need vasega. 
7 Ta pistis kandekangid rõngastesse altari külgedel; ta tegi selle
 laudadest õõnsakujulisena. 

Pesemisnõu valmistamine

8 Ja ta tegi vaskpesemisnõu ja selle vaskjala nende teenistuses olevate
 naiste peeglitest, kes teenisid kogudusetelgi ukse juures. 

Õu

9 Ja ta tegi õue: lõunapoolses küljes, keskpäeva pool, oli õuel sada
 küünart korrutatud linasest lõimest eesriideid, 

10 nende kakskümmend sammast ja kakskümmend vaskjalga; sammaste
 haagid ja põrgad olid hõbedast. 

11 Nõndasamuti oli põhjapoolses küljes sada küünart eesriideid,
 nende kakskümmend sammast ja kakskümmend vaskjalga; sammaste haagid
 ja põrgad olid hõbedast. 

12 Läänepoolses küljes oli viiskümmend küünart eesriideid, nende
 kümme sammast ja kümme jalga; sammaste haagid ja põrgad olid hõbedast. 

13 Idapoolses küljes, päikesetõusu pool, oli viiskümmend küünart eesriideid: 
14 ühel pool oli viisteist küünart eesriideid, nende kolm sammast
 ja kolm jalga, 

15 samuti oli teisel pool; ühel ja teisel pool õueväravat oli
 võrdselt viisteist küünart eesriideid, nende kolm sammast ja kolm jalga. 

16 Kõik eesriided ümber õue olid korrutatud linasest lõimest. 
17 Sammaste jalad olid vasest, sammaste haagid ja põrgad hõbedast,
 nende nupud hõbedaga karratud; kõigil õue sammastel olid hõbepõrgad. 

18 Õuevärava kate oli kirjatud töö sinisest, purpurpunasest
 ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest,
 kakskümmend küünart pikk, laiusele vastavalt viis küünart kõrge, nagu
 muud õue eesriided. 

19 Nende neli sammast ja neli jalga olid vasest, nende haagid
 hõbedast, nende nuppude kard ja põrgad samuti hõbedast. 

20 Kõik elamu ja ümber oleva õue vaiad olid vasest. 

Kogudusetelgi valmistamiseks tarvitatud kulla, hõbeda ja vase hulk

21 See on elamu, tunnistuselamu kulude arvestus, mis tehti Moosese
 käsul; selle tegid leviidid preester Aaroni poja Iitamari juhatusel: 

22 Betsaleel, Huuri poja Uuri poeg Juuda suguharust on valmistanud
 kõik, milleks Issand oli Moosesele käsu andnud, 

23 ja koos temaga Oholiab, Ahisamaki poeg Daani suguharust, kui
 sepp ning osav kuduja ja kangakirjaja sinist, purpurpunast ja
 helepunast lõnga ning linast lõime kasutades. 

24 Kõike kulda, mis oli kõigutusohvri kuld, mida tööks tarvitati
 kõigi pühamu tööde juures, oli kakskümmend üheksa talenti ja
 seitsesada kolmkümmend seeklit püha seekli järgi. 

25 Ja hõbedat neilt, kes koguduse hulgast olid ära loetud, oli sada
 talenti ja tuhat seitsesada seitsekümmend viis seeklit püha seekli järgi, 

26 üks beka pea kohta, see on pool seeklit püha seekli järgi
 kõigilt, kes astusid äraloetute hulka, kahekümneaastased ja üle
 selle, kuuesaja kolme tuhande viiesaja viiekümnelt. 

27 See sada talenti hõbedat oli pühamu jalgade ja eesriide jalgade
 valamiseks, sada talenti sajaks jalaks, talent iga jala jaoks. 

28 Aga sellest tuhande seitsmesaja seitsmekümne viiest seeklist
 tegi ta sammastele haagid, kardas nende nupud ja valmistas põrgad. 

29 Kõigutusohvri vaske oli seitsekümmend talenti ja kaks tuhat
 nelisada seeklit. 

30 Sellest tehti kogudusetelgi ukse jalad, vaskaltar ja selle
 küljes olev vaskvõrestik, kõik altari riistad, 

31 ümberringi oleva õue jalad, õuevärava jalad, kõik telgi vaiad ja
 kõik ümberringi oleva õue vaiad. 

 «  eelmine  31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40  järgmine  »