20
Seba mäss Taaveti vastu

1 Ja seal leidus kõlvatu mees, benjaminlane Seba, Bikri poeg;
 tema puhus sarve ja ütles:
 „Meil ei ole osa Taavetis
 ega pärisosa Iisai pojas.
 Igaüks oma telki, Iisrael!”
 
 
 

2 Siis läksid kõik Iisraeli mehed Taaveti järelt Bikri poja Seba
 järele; aga Juuda mehed järgnesid oma kuningale Jordani äärest Jeruusalemma. 

3 Ja Taavet tuli Jeruusalemma oma kotta; ja kuningas võttis need
 kümme liignaist, keda ta oli jätnud koda hoidma, ja pani nad
 eraldusmajasse; ta toitis neid, aga ei läinud nende juurde ja nad
 olid kinni oma surmapäevani, elades nagu lesed. 

4 Ja kuningas ütles Amaasale: „Kutsu mulle Juuda mehed kokku kolme
 päeva jooksul ja ole ka ise siin!” 

5 Ja Amaasa läks Juudat kokku kutsuma, aga viivitas üle aja, mis
 temale oli määratud. 

6 Siis ütles Taavet Abisaile: „Nüüd teeb Seba, Bikri poeg, meile
 rohkem kurja kui Absalom. Võta sina oma isanda sulased ja aja teda
 taga, et ta ei leiaks enesele kindlustatud linnu ega kisuks meil
 silmi välja!” 

7 Ja tema järel läksid välja Joabi mehed ning kreedid ja pleedid ja
 kõik võitlejad; nad lahkusid Jeruusalemmast, et taga ajada Sebat,
 Bikri poega. 

8 Kui nad olid Gibeonis oleva suure kivi juures, tuli Amaasa neile
 vastu. Joabil oli seljas vöötatud kuub ja selle peal vööle pandud
 mõõk, mille tupp oli seotud ta puusale; ta tõmbas mõõga välja ja see
 libises temale pihku. 

9 Ja Joab küsis Amaasalt: „Kas su käsi käib hästi, mu vend?” Ja
 Joab haaras parema käega kinni Amaasa habemest, et temale suud anda. 

10 Aga Amaasa ei pannud tähele mõõka, mis Joabil käes oli, ja too
 pistis selle temale kõhtu, nõnda et ta sisikond maha valgus; teist
 korda ei olnud temale vaja ja ta suri. Siis ajas Joab koos oma venna
 Abisaiga taga Sebat, Bikri poega. 

11 Aga keegi Joabi poistest jäi seisma Amaasa juurde ja ütles:
 „Kellele meeldib Joab ja kes on Taaveti poolt, järgnegu Joabile!” 

12 Ja Amaasa tõmbles veres keset maanteed; aga kui see mees nägi,
 et kogu rahvas jäi seisma, siis ta viis Amaasa maanteelt väljale
 ja viskas temale riide peale, nähes, et kõik, kes tulid ta juurde,
 jäid seisma. 

13 Ja kui ta oli maanteelt ära viidud, siis läksid kõik mehed
 Joabi järel mööda, et taga ajada Sebat, Bikri poega. 

14 Aga Seba läks läbi kõigi Iisraeli suguharude Aabelisse
 Beet-Maakasse; ja kõik valitud kogunesid ning tulid ka tema järel sinna. 

15 Siis nad tulid ja piirasid teda Aabelis Beet-Maakas ja kuhjasid
 linna vastu piiramisvalli, mis ulatus müürini; ja kogu rahvas, kes
 oli koos Joabiga, tegi hävitustööd, et müüri maha kiskuda. 

16 Aga üks tark naine hüüdis linnast: „Kuulge! Kuulge! Öelge ometi
 Joabile: Tule siia, et ma saaksin sinuga rääkida!” 

17 Ja kui ta tuli temale ligemale, siis küsis naine: „Kas sina oled
 Joab?” Ja ta vastas: „Olen.” Siis ütles naine temale: „Kuule oma
 teenija kõnet!” Ja ta vastas: „Ma kuulen.” 

18 Ja ta rääkis ning ütles: „Muiste oli viisiks öelda: Küsitagu
 Aabelis nõu! Ja nõnda ka tehti. 

19 Mina olen rahulikem ja ustavaim Iisraelis, sina aga püüad
 hävitada linna, mis on Iisraelis emaks. Mispärast sa tahad neelata
 Issanda pärisosa?” 

20 Ja Joab kostis ning ütles: „Jäägu see tõesti minust kaugele, et
 neelaksin või hävitaksin! 

21 Asi ei ole nõnda, vaid üks mees Efraimi mäestikust, Seba
 nimi, Bikri poeg, on tõstnud oma käe kuningas Taaveti vastu; andke
 tema üksi välja, siis ma lähen linna alt ära!” Siis ütles naine
 Joabile: „Vaata, tema pea visatakse sulle üle müüri.” 

22 Siis tuli naine oma tarkusega rahva juurde; ja nad
 raiusid maha Bikri poja Seba pea ning viskasid Joabile. Siis Joab
 puhus sarve ja nad valgusid linna alt laiali, igaüks oma telki. Ja
 Joab läks tagasi Jeruusalemma kuninga juurde. 

Taaveti pealikud ja ülemad

23 Ja Joab oli kogu Iisraeli väeülem; Benaja, Joojada poeg, oli
 kreetide ja pleetide ülem; 

24 Adoram oli orjatöö ülevaataja; Joosafat, Ahiluudi poeg, oli nõunik; 
25 Seja oli kirjutaja; Saadok ja Ebjatar olid preestrid; 
26 Iira, jairilane, oli ka Taaveti preester. 

 «  eelmine  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24  järgmine  »