3
Viimse aja hädaohtudest

1 Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, 
2 sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned,
 kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile,
 tänamatud, nurjatud, 

3 halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea
 põlgajad, 

4 reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad, 
5 kellel on küll jumalakartuse nägu, aga kes on salanud
 selle väe. Niisuguseid väldi! 

6 Nendest on ju mõned, kes poetuvad perekondadesse ja haaravad
 oma mõju alla pattudega koormatud ja mitmesugustest himudest aetavaid
 naisterahvaid, 

7 kes aina õpivad, ent kunagi ei suuda jõuda tõe mõistmisele. 
8 Nii nagu Jannes ja Jambres panid vastu Moosesele, nõnda panevad
 ka nemad vastu tõele. Nad on inimesed, kelle mõistus on rikutud ja kes
 on kõlbmatud usu poolest. 

9 Kuid palju kaugemale nad enam ei jõua, sest nende meeletus saab
 silmanähtavaks kõigile, nii nagu nende kahegi puhul sündis. 

Timoteose kohustustest

10 Sina aga oled järgnenud mulle minu õpetuses, eluviisis,
 kavatsustes, usus, pikas meeles, armastuses, vastupidamises, 

11 tagakiusamistes, kannatustes, mis mulle on osaks saanud Antiookias,
 Ikoonionis, Lüstras. Millist tagakiusamist ma olen pidanud taluma, ent
 kõigest on Issand mind välja kiskunud! 

12 Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses,
 kiusatakse taga. 

13 Kurjad inimesed ja petised lähevad aga ikka pahemaks, eksides ise ja
 eksitades teisi. 

14 Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud,
 teades, kelle käest sa oled õppinud, 

15 ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle
 tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. 

16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks,
 noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, 

17 et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4  järgmine  »