13
Seadused pidalitõve kohta

1 Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: 
2 „Inimene, kelle ihunahal on muhk või lööve või valge laik ja see
 areneb tema ihunahal pidalitõveks, tuleb viia preester Aaroni või
 mõne tema poja juurde, kes on preester. 

3 Kui preester näeb ihunahal löövet ja et karvad lööbes on muutunud
 valgeks ja et lööve paistab olevat madalam kui muu ihunahk, siis on
 see pidalitõbi; ja kui preester seda on vaadanud, siis ta peab tema
 roojaseks kuulutama. 

4 Aga kui tema ihunahal on valge laik ja see ei paista olevat nahast
 madalam ja karvad ei ole muutunud valgeks, siis peab preester
 nakatatu eraldama seitsmeks päevaks. 

5 Preester vaadaku teda seitsmendal päeval, ja vaata, kui lööve on
 tema silmis endine ja lööve nahal ei ole laienenud, siis preester
 eraldagu tema uuesti seitsmeks päevaks! 

6 Ja kui preester seitsmendal päeval teda jälle vaatab, ja näe,
 lööve on muutunud kahkjaks ega ole nahal laienenud, siis peab
 preester tema puhtaks kuulutama: see on ainult kärn; ja ta pesku oma
 riided, siis ta on puhas. 

7 Aga kui kärn nahal lööb ikka laiemaks, pärast seda kui ta on
 ennast näidanud preestrile puhastamiseks ja nüüd näitab ennast
 preestrile teist korda 

8 ja preester vaatab teda, ja näe, kärn ta nahal on laienenud, siis
 peab preester tema roojaseks kuulutama, sest see on pidalitõbi. 

9 Kui pidalitõbi on tabanud inimest, siis viidagu ta preestri
 juurde! 

10 Ja kui preester vaatab, ja näe, nahal on valge muhk, karvad
 selles on muutunud valgeks ja muhus on liigliha: 

11 siis on ta ihunahal vana pidalitõbi ja preester kuulutagu tema
 roojaseks; ta ärgu eraldagu teda, sest ta on ainult roojane! 

12 Aga kui pidalitõbi nahal lööb väga välja ja pidalitõbi katab
 kogu tõbise naha peast kuni jalgadeni, kuhu preestri silmad iganes vaatavad, 

13 ja kui preester näeb, et vaata, pidalitõbi on katnud kogu ta
 ihu, siis peab ta tõbise puhtaks kuulutama; ta on muutunud üleni
 valgeks, ta on puhas! 

14 Aga niipea, kui tal nähtub liigliha, on ta roojane. 
15 Ja kui preester näeb liigliha, siis peab ta tema roojaseks
 kuulutama: liigliha on roojane, see on pidalitõbi. 

16 Kui liigliha ennast muudab ja muutub valgeks, siis peab inimene
 tulema preestri juurde. 

17 Ja kui preester teda vaatab, ja näe, lööve on muutunud valgeks,
 siis peab preester tõbise puhtaks kuulutama; ta on puhas! 

18 Ja kui kellegi ihunahal on olnud paise ja see on paranenud, 
19 aga paise asemele on tulnud valge muhk või punakasvalge laik,
 siis peab ta ennast näitama preestrile. 

20 Ja kui preester vaatab, ja näe, see paistab olevat madalam kui
 muu nahk ja karvad on muutunud valgeks, siis peab preester tema
 roojaseks kuulutama, sest see on pidalitõbi, mis paises on välja löönud. 

21 Ja kui preester seda on vaadanud, ja näe, seal ei ole valgeid
 karvu ega ole see madalam kui muu nahk, vaid on muutunud ainult
 kahkjaks, siis preester eraldagu tema seitsmeks päevaks! 

22 Ja kui see nahal lööb ikka laiemaks, siis peab preester tema
 roojaseks kuulutama, sest see on pidalitõve nakatus. 

23 Aga kui valge laik püsib ega laiene, siis on see paise arm ja
 preester peab tema puhtaks kuulutama. 

24 Või kui kellegi ihunahal on tule põletushaav ja põletushaava
 kasvav liha muutub punakasvalgeks või valgeks laiguks, 

25 ja preester vaatab seda, ja näe, karvad laigus on muutunud
 valgeks ja see paistab olevat madalam kui muu nahk, siis on see
 põletushaavast välja löönud pidalitõbi ja preester peab tema
 roojaseks kuulutama, sest see on pidalitõve nakatus. 

26 Ja kui preester seda on vaadanud, ja näe, valges laigus ei ole
 valgeid karvu ega ole see ka madalam kui muu nahk, vaid on muutunud
 ainult kahkjaks, siis peab preester tema eraldama seitsmeks päevaks. 

27 Ja preester vaadaku teda seitsmendal päeval: kui see on nahal
 üha laienenud, siis peab preester tema roojaseks kuulutama, sest see
 on pidalitõbi. 

28 Aga kui valge laik on püsinud ega ole nahal laienenud, vaid on
 muutunud ainult kahkjaks, siis on see põletushaava muhk ja preester
 peab tema puhtaks kuulutama, sest see on ainult põletushaava arm. 

29 Ja kui mõnel mehel või naisel on nakatus peas või habemes 
30 ja preester vaatab seda viga, ja näe, see paistab olevat madalam
 kui muu nahk ja selles on kollakad udukarvad, siis peab preester tema
 roojaseks kuulutama, sest see on lubikärn, pea või habeme pidalitõbi. 

31 Ja kui preester on näinud lubikärna nakatust, ja vaata, see ei
 ole madalam kui muu nahk ja selles ei ole kollakaid karvu, siis peab
 preester selle, kellel on lubikärna nakatus, eraldama seitsmeks päevaks. 

32 Ja kui preester seitsmendal päeval nakatust vaatab, ja näe,
 lubikärn ei ole laienenud, seal ei ole kollakaid karvu ja lubikärn ei
 paista olevat madalam kui muu nahk, 

33 siis peab ta ennast pügama; aga lubikärna ta ärgu pügagu; ja
 preester peab selle, kellel on lubikärn, uuesti eraldama seitsmeks päevaks. 

34 Ja kui preester seitsmendal päeval lubikärna vaatab, ja näe,
 lubikärn nahal ei ole laienenud ja see ei paista olevat ka madalam
 muust nahast, siis peab preester tema puhtaks kuulutama; ja olles
 pesnud oma riided, on ta puhas. 

35 Aga kui pärast puhastamist lubikärn nahal üha laieneb 
36 ja preester vaatab seda, ja näe, lubikärn nahal on laienenud:
 siis preester ärgu uurigu kollakaid karvu, ta on roojane! 

37 Aga kui lubikärn on tema silmis jäänud endiseks ja selle peale
 on võrsunud mustad karvad, siis on lubikärn paranenud: ta on puhas ja
 preester peab tema puhtaks kuulutama! 

38 Kui mehe või naise ihunahal on laigud, valged laigud, 
39 ja preester vaatab, ja näe, nende ihunahal on kahkjad valged
 laigud, siis on see ainult ohatis, mis nahal on välja löönud; ta on puhas. 

40 Kui mehel langevad juuksed peast, siis on ta kiilaspäine, aga ta
 on puhas. 

41 Ja kui juuksed ta peast langevad laubalt, siis on tal esipaljak,
 aga ta on puhas. 

42 Aga kui kiilaspeal või esipaljakul on punakasvalge lööve, siis
 on pidalitõbi välja löönud tema paljale pealaele või laubale. 

43 Ja kui preester vaatab teda, ja näe, lööbe muhk ta paljal
 pealael või paljal laubal on punakasvalge, näides nagu pidalitõbi
 muul ihunahal, 

44 siis on mees pidalitõbine, ta on roojane; preester peab
 tingimata tema roojaseks kuulutama, sest ta on peast nakatatud! 

45 Ja pidalitõbisel, kellel on nakatus, olgu rebitud riided,
 lahtised juuksed, aga habe peidetud, ja ta peab hüüdma: „Roojane!
 Roojane!” 

46 Niikaua kui tal on lööve, olgu ta roojane; ta on roojane, ta
 elagu üksinda, ta eluase olgu väljaspool leeri! 

47 Ja kui pidalitõve nakatus on riide küljes, olgu villasel riidel
 või linasel riidel 

48 või lõimel või koel linasest ja villasest, või nahal või mõnel
 nahkesemel,  

49 ja kui nakatus on rohekas või punakas riidel või nahal või
 lõimel või koel või mõnel nahkesemel, siis on see pidalitõbi ja seda
 tuleb näidata preestrile. 

50 Ja kui preester on löövet vaadanud, siis peab ta nakatatud asja
 eraldama seitsmeks päevaks. 

51 Ja kui ta seitsmendal päeval vaatab löövet ja lööve riidel või
 lõimel või koel või nahal, mõnel nahast tehtud esemel, on laienenud,
 siis on see pahaloomuline pidalitõbi; see asi on roojane! 

52 Ja ta põletagu riie või lõim või kude, olgu see villane või
 linane, või kõik nahkesemed, millel on lööve, sest see on
 pahaloomuline pidalitõbi, see tuleb põletada tulega! 

53 Aga kui preester vaatab, ja näe, lööve ei ole laienenud riidel
 või lõimel või koel või mõnel nahkesemel, 

54 siis preester käskigu pesta seda, millel on lööve, ja ta
 eraldagu see uuesti seitsmeks päevaks. 

55 Ja kui preester vaatab pärast lööbe pesemist, ja näe, lööbe
 välimus ei ole muutunud, kuigi lööve ei ole laienenud, on see siiski
 roojane; sa pead selle tulega põletama, see on sööve, olgu taga- või esiküljes. 

56 Ja kui preester seda vaatab, ja näe, lööve on pärast selle
 pesemist kahkjas, siis ta käristagu see välja riidest või nahast või
 lõimest või koest! 

57 Ja kui veel midagi nähakse riidel või lõimel või koel või mõne
 nahkeseme peal, siis on see väljalöönud pidalitõbi: sa pead tulega
 põletama selle, mille peal on lööve! 

58 Aga riiet või lõime või kude või mõnda nahkeset, mida on pestud
 ja millelt lööve on kadunud, pestagu veel kord, siis on see puhas! 

59 See on seadus pidalitõve kohta riidel, villasel või linasel, või
 lõimel või koel või mõnel nahkesemel, selle kuulutamiseks puhtaks või
 roojaseks.” 

 «  eelmine  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  järgmine  »