16
Iga-aastane suur lepituspäev

1 Ja Issand rääkis Moosesega pärast Aaroni kahe poja surma, kui
 need Issanda ette astudes olid surnud. 

2 Ja Issand ütles Moosesele: „Ütle oma vennale Aaronile, et ta mitte
 igal ajal ei läheks pühamusse sissepoole eesriiet, laeka peal oleva
 lepituskaane ette, et ta ei sureks, kuna ma ilmutan ennast
 lepituskaane kohal pilve sees.  

3 Ainult sel viisil võib Aaron minna pühamusse: üks noor härjavärss
 patuohvriks ja jäär põletusohvriks; 

4 ta pangu selga püha linane särk, jalga linased püksid ihu
 katteks, vöötagu ennast linase vööga ja mähkigu ümber pea linane
 peakate: need on pühad riided; ta loputagu oma ihu veega ja pangu
 need selga! 

5 Ja ta võtku Iisraeli laste koguduselt kaks sikku patuohvriks ja
 üks jäär põletusohvriks! 

6 Ja Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärss ning toimetagu
 lepitust enese ja oma pere eest! 

7 Siis ta võtku need kaks sikku ja pangu need seisma Issanda ette
 kogudusetelgi ukse juurde! 

8 Ja Aaron heitku liisku nende kahe siku vahel: üks liisk Issandale
 ja teine liisk Asaselile! 

9 Siis Aaron toogu esile see sikk, kelle liisk määras Issandale, ja
 valmistagu see patuohvriks! 

10 Aga sikk, kelle liisk määras Asaselile, pandagu elusana Issanda
 ette, et tema peal lepitust toimetada, saates ta kõrbesse Asaselile! 

11 Seejärel Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärss ning
 toimetagu lepitust enese ja oma pere eest ja tapku oma patuohvri
 härjavärss! 

12 Ja ta võtku sütepannitäis tuliseid süsi altari pealt Issanda
 eest ja mõlemad pihud täis peent, healõhnalist suitsutusrohtu ja
 viigu sissepoole eesriiet! 

13 Ja ta pangu suitsutusrohi tule peale Issanda ees, nõnda et
 suitsutuspilv kataks lepituskaane, mis on seaduselaeka peal, et ta ei
 sureks! 

14 Ja ta võtku härjavärsi verd ja piserdagu sõrmega lepituskaane
 esikülje peale; ja lepituskaane ette ta piserdagu sõrmega verd seitse
 korda! 

15 Siis ta tapku rahva patuohvri sikk ja viigu selle veri
 sissepoole eesriiet ning talitagu selle verega, nõnda nagu ta talitas
 härjavärsi verega: ta piserdagu seda lepituskaane peale ja
 lepituskaane ette! 

16 Ja ta toimetagu lepitust pühamu eest Iisraeli laste roojuste
 pärast ja nende üleastumiste pärast kõigi nende pattude kohaselt;
 nõnda ta tehku ka kogudusetelgiga, mis asetseb nende juures keset
 nende roojusi! 

17 Ühtegi inimest ärgu olgu kogudusetelgis, kui ta läheb pühamusse
 lepitust toimetama, kuni ta on välja tulnud ja on lepitust toimetanud
 enese ja oma pere ja kogu Iisraeli koguduse eest. 

18 Siis ta mingu välja altari juurde, mis on Issanda ees, ja
 toimetagu lepitust selle eest; ta võtku härjavärsi verd ja siku verd
 ja määrigu seda altari sarvedele ümberringi! 

19 Ja ta piserdagu sõrmega verd selle peale seitse korda ja
 puhastagu ning pühitsegu seda Iisraeli laste roojuste pärast! 

20 Ja kui ta on lõpetanud pühamu ja kogudusetelgi ja altari
 lepitamise, siis ta toogu esile elus sikk 

21 ja Aaron pangu oma mõlemad käed elusa siku pea peale ja
 tunnistagu tema peal üles kõik Iisraeli laste süüteod ja kõik nende
 üleastumised kõigis nende pattudes ja pangu need siku pea peale ning
 saatku see ühe kõlvulise mehe käe kõrval kõrbesse: 

22 sikk kannab enesega kõik nende patud tühjale maale; sikk lastagu
 kõrbes lahti! 

23 Ja Aaron mingu kogudusetelki ja võtku seljast linased riided,
 mis ta pühamusse minnes selga pani, ja jätku need sinna! 

24 Ta loputagu oma ihu veega pühas paigas ja pangu selga oma
 riided; siis ta mingu välja ja ohverdagu oma põletusohver ja
 rahva põletusohver ning toimetagu lepitust enese ja rahva eest! 

25 Ja ta süüdaku patuohvri rasv altaril põlema! 
26 Ja see, kes laskis siku lahti Asaselile, pesku oma riided ja
 loputagu oma ihu veega, alles pärast seda tulgu ta leeri! 

27 Ja patuohvri härjavärss ja patuohvri sikk, kelle veri viidi
 lepituse toimetamiseks pühamusse, viidagu väljapoole leeri ja nende
 nahad, liha ja sisikond põletatagu tulega! 

28 Ja see, kes neid põletas, pesku oma riided ja loputagu oma ihu
 veega, alles pärast seda tulgu ta leeri! 

29 See olgu teile igaveseks kohustuseks: seitsmenda kuu kümnendal
 päeval peate alandama oma hinged; ja te ei tohi teha mitte mingisugust
 tööd, ei päriselanik ega võõras, kes teie keskel elab, 

30 sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid
 puhastada; te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest Issanda ees! 

31 See olgu teile täielikuks hingamispäevaks; siis alandage oma
 hinged, see olgu igaveseks kohustuseks! 

32 Ja lepitust toimetagu see preester, kes on võitud ja kelle käsi
 on täidetud, et ta oleks preester oma isa asemel; ta pangu selga
 linased riided, pühad riided, 

33 ja toimetagu lepitust kõige pühama paiga, kogudusetelgi ja
 altari eest; ja ta toimetagu lepitust preestrite ja kogu koguduse
 rahva eest! 

34 See olgu teile igaveseks kohustuseks: üks kord aastas tuleb
 Iisraeli laste eest lepitust toimetada kõigi nende pattude pärast!”
 Ja Aaron tegi nõnda, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. 

 «  eelmine  11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  järgmine  »