20
Karistused kõlblusvastaste süütegude eest

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2 „Ütle Iisraeli lastele: Iga Iisraeli last või võõrast, kes asub
 Iisraelis, kes annab mõne oma lastest Moolokile, karistatagu surmaga; maa
 rahvas peab tema kividega surnuks viskama! 

3 Mina ise pööran oma palge selle mehe vastu ja hävitan tema ta
 rahva seast, sellepärast et ta on andnud oma lapse Moolokile, millega
 ta on roojastanud minu pühamut ja on teotanud minu püha nime. 

4 Kui maa rahvas niisuguse mehe puhul, kes annab oma lapse
 Moolokile, oma silmad tõesti kinni pigistab teda surmamata, 

5 siis pööran mina ise oma palge niisuguse mehe ja tema suguvõsa
 vastu ning hävitan nende rahva seast tema ja kõik, kes hoora viisil
 teda järgides on hoora viisil järginud Moolokit. 

6 Kui keegi pöördub vaimude ja „teadjate” poole, järgides neid
 hoora viisil, siis pööran mina oma palge niisuguse inimese vastu ja
 hävitan tema ta rahva seast. 

7 Pühitsege endid ja olge pühad, sest mina olen Issand, teie Jumal! 
8 Pidage minu seadlusi ja tehke nende järgi! Mina olen Issand, kes
 teid pühitseb! 

9 Kes iganes neab oma isa ja ema, seda karistatagu surmaga: ta on
 neednud oma isa ja ema, ta peal on veresüü! 

10 Meest, kes abielu rikub abielunaisega, meest, kes abielu rikub oma
 ligimese naisega, abielurikkujat meest ja abielurikkujat naist karistatagu
 surmaga! 

11 Mees, kes magab oma isa naise juures, paljastab oma isa häbeme;
 neid mõlemaid karistatagu surmaga, nende peal on veresüü! 

12 Kui keegi magab oma miniaga, siis karistatagu mõlemaid surmaga;
 nad on teinud hirmsat asja, nende peal on veresüü! 

13 Kui mees magab mehega, nagu magatakse naise juures, siis on nad
 mõlemad teinud jäledust; neid karistatagu surmaga, nende peal on
 veresüü! 

14 Kui keegi võtab naise koos ta emaga, siis on see häbitegu: tema
 ja need põletatagu tulega, et see häbitegu ei jääks teie sekka! 

15 Meest, kes ühtib loomaga, karistatagu surmaga ja loom
 tapetagu! 

16 Kui naine ligineb mõnele loomale, et sellega paarituda, siis
 tapa naine ja loom: neid karistatagu surmaga, nende peal on veresüü! 

17 Kui mees võtab oma õe, oma isa tütre või oma ema tütre ja vaatab
 tema häbet ja õde vaatab tema häbet, siis on see häbitegu ja nad
 hävitatagu oma rahva laste silma eest: ta on paljastanud oma õe
 häbeme, ta kandku oma patusüüd! 

18 Kui mees magab naise juures, kellel on kuuveri, ja paljastab
 tema häbeme, avab tema lätte ja naine paljastab oma verelätte, siis
 hävitatagu mõlemad oma rahva seast! 

19 Ära võta paljaks oma ema õe ja oma isa õe häbet, sest kes nõnda
 teeb, paljastab oma sugulase: nad kandku oma patusüüd! 

20 Kui mees magab oma lelle naise juures, siis ta on paljastanud
 oma lelle häbeme: nad kandku oma pattu, nad surgu lasteta! 

21 Kui mees võtab oma venna naise, siis see ei ole puhas asi; ta on
 paljastanud oma venna häbeme, nad peavad jääma lapsetuks! 

22 Pidage seepärast kõiki mu määrusi ja kõiki mu seadlusi ning
 tehke nende järgi, et see maa, kuhu ma teid viin elama, ei sülitaks
 teid välja! 

23 Te ei tohi käia selle rahva seaduste järgi, kelle ma ajan ära
 teie eest, sest nemad on teinud kõike seda ja on saanud mulle vastikuks! 

24 Aga mina ütlen teile: Te pärite nende maa ja mina annan selle
 teile pärandiks, maa, mis piima ja mett voolab. Mina olen Issand,
 teie Jumal, kes teid on eraldanud teistest rahvastest! 

25 Tehke siis vahet puhta ja roojase looma vahel ning roojase ja
 puhta linnu vahel, ja ärge tehke endid põlastusväärseiks loomadega ja
 lindudega ja kõigi maa peal roomajatega, keda ma teile olen eraldanud
 kui roojased! 

26 Olge siis mulle pühad, sest mina, Issand, olen püha! Ma olen
 teid eraldanud teistest rahvastest, et te oleksite minu päralt. 

27 Kui mehes või naises on „vaim” või „tarkus”, siis karistatagu
 neid surmaga; nad visatagu kividega surnuks, nende peal on nende
 veresüü!” 

 «  eelmine  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24  järgmine  »