6
Süüohvrid

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2 „Anna käsk Aaronile ja tema poegadele ning ütle: See on
 põletusohvri seadus: põletusohver olgu altarileel kogu öö hommikuni
 ja altaril hoitagu tuli põlemas! 

3 Preester pangu selga oma linane rüü ja jalga linased püksid ihu
 katteks ning tõstku ära tuhk, milleks tuli põletusohvri on altaril
 põletanud, ja kallaku see altari kõrvale! 

4 Siis ta võtku oma riided seljast ja pangu selga teised riided
 ning viigu tuhk väljapoole leeri ühte puhtasse paika! 

5 Aga tuli hoitagu altaril põlemas, see ei tohi kustuda! Preester
 peab igal hommikul süütama altaril puud ja seadma nende peale
 põletusohvri ning põletama selle peal tänuohvri rasva. 

6 Altaril peab põlema alaline tuli, see ei tohi kustuda! 

Ohverdamine ja ohvriseadused

7 Ja see on roaohvri seadus: Aaroni pojad toogu see Issanda ette
 altari esikülje poole! 

8 Ja preester võtku sellest kamalutäis, roaohvri peenest jahust ja
 õlist, ja kõik viiruk, mis on roaohvri peal, ja süüdaku see altaril
 põlema healõhnaliseks meenutusohvriks Issandale! 

9 Ja mis sellest üle jääb, söögu Aaron ja ta pojad; seda söödagu
 pühas paigas, nad söögu seda kogudusetelgi õues! 

10 Seda ei tohi küpsetada hapnenult! Ma olen selle andnud neile
 osaks oma tuleohvritest, see on väga püha, nagu patu- ja süüohvergi. 

11 Kõik mehed Aaroni laste hulgast söögu seda; see olgu teie
 sugupõlvedele igaveseks seaduseks Issanda tuleohvrite kohta: kõik,
 mis puutub nende külge, saab pühaks!” 

12 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
13 „See olgu Aaroni ja tema poegade ohvriand, mille nad peavad
 tooma Issandale oma võidmispäeval: kaks toopi peent jahu alaliseks
 roaohvriks - sellest pool hommikul ja pool õhtul. 

14 Seda valmistatagu pannil õliga, see olgu hästi sõtkutud, kui sa
 selle tood; ohverda see raasukesteks poetatud roaohvri palukestena
 meeldivaks lõhnaks Issandale! 

15 Preester, kes tema poegadest on võitud ta järglaseks, valmistagu
 seda; see on igavene seadus; see põletatagu täisohvrina Issandale! 

16 Iga preestri roaohver olgu täisohver, seda ei tohi süüa!” 

17 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
18 „Räägi Aaroniga ja tema poegadega ning ütle: See on patuohvri
 seadus: paigas, kus tapetakse põletusohver, tuleb tappa ka patuohver
 Issanda ees; see on väga püha. 

19 Preester, kes ohverdab patuohvrit, võib seda süüa; seda söödagu
 pühas paigas kogudusetelgi õues! 

20 Kõik, mis puutub selle liha külge, saab pühaks; ja kui selle
 verd on piserdunud riidele, siis pese pühas paigas ära see, mis sinna
 on piserdunud! 

21 Saviastja, milles seda keedeti, purustatagu; aga kui keedeti
 vaskastjas, siis seda küüritagu ja uhatagu veega! 

22 Kõik mehed preestrite soost võivad seda süüa: see on väga püha. 
23 Aga ühtegi patuohvrit, mille veri on viidud kogudusetelki, et
 pühamus lepitust toimetada, ei tohi süüa, vaid see põletatagu tulega! 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »