8
Aaroni ja tema poegade pühitsemine

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2 „Võta Aaron ja koos temaga ta pojad, ja nende riided, võideõli,
 patuohvri härjavärss, kaks jäära ja korv hapnemata leibu, 

3 ja kogu terve kogudus kogudusetelgi ukse ette!” 
4 Ja Mooses tegi nõnda, nagu Issand teda oli käskinud, ja kogudus
 kogunes kogudusetelgi ukse ette. 

5 Ja Mooses ütles kogudusele: „Issand on käskinud nõnda teha.” 
6 Ja Mooses tõi ette Aaroni ja tema pojad ning pesi neid veega. 
7 Ja ta pani temale särgi selga ja vöö vööle; ta pani temale ülekuue
 selga ja seadis õlarüü, vöötas tema õlarüü vööga, sidudes selle ta ümber.  

8 Ja ta kinnitas temale rinnakilbi ning pani rinnakilpi
 uurimi ja tummimi. 

9 Ja ta seadis peamähise ümber tema pea ning kinnitas peamähise
 esiküljele kuldlaubaehte, püha krooni, nagu Issand Moosest oli käskinud. 

10 Ja Mooses võttis võideõli ja võidis kogudusetelki ja kõike, mis
 selles oli, ja pühitses neid. 

11 Ja ta piserdas seda altarile seitse korda ja võidis altarit ja
 kõiki selle riistu, pesemisnõu ja selle jalga, et neid pühitseda. 

12 Ja ta valas võideõli Aaronile pähe ning võidis teda, et teda pühitseda. 
13 Ja Mooses laskis Aaroni pojad ette astuda ning pani neile särgid
 selga, vöötas nad vöödega ja sidus neile peakatted, nõnda nagu Issand
 Moosest oli käskinud. 

14 Ja ta tõi esile härjavärsi ning Aaron ja tema pojad panid oma
 käed patuohvri härjavärsi pea peale. 

15 Ja see tapeti, ja Mooses võttis verd ja määris sõrmega
 ümberringi altari sarvedele. Ja ta puhastas altari ning valas vere
 altari aluse kõrvale; nõnda pühitses ta seda, toimetades selle eest lepitust. 

16 Ja ta võttis kõik rasva, mis oli sisikonna küljes, ja maksarasva
 ja mõlemad neerud ja nende rasva - ja Mooses süütas selle altaril põlema. 

17 Aga ülejäänud härjavärsi ja selle naha, liha ja sisikonna ta põletas
 tulega väljaspool leeri, nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud. 

18 Ja ta tõi esile põletusohvri jäära ning Aaron ja tema pojad
 panid oma käed jäära pea peale. 

19 Siis see tapeti ja Mooses piserdas verd altarile ümberringi. 
20 Ta raius jäära tükkideks ning Mooses süütas põlema pea ja tükid
 ja rasva. 

21 Ja sisikonna ja jalad pesi ta veega, ja Mooses põletas altaril
 kogu jäära. See oli põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale,
 nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud. 

22 Ja ta tõi esile teise jäära, pühitsusjäära, ja Aaron ja tema
 pojad panid oma käed jäära pea peale. 

23 Ja see tapeti ning Mooses võttis verd ja määris Aaroni parema
 kõrva lestale ja tema parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale. 

24 Ja ta laskis Aaroni pojad ette astuda ja Mooses määris neile
 verd parema kõrva lestale ja parema käe pöidlale ja parema jala
 suurele varbale; ja Mooses piserdas verd altarile ümberringi. 

25 Ja ta võttis rasva, rasvase saba, kõik sisikonna küljes oleva
 rasva, maksarasva, mõlemad neerud ja nende rasva ja parempoolse sapsu, 

26 ja hapnemata leibade korvist, mis oli Issanda ees, võttis ta ühe
 hapnemata koogi ja ühe õlileiva koogi ja ühe õhukese kakukese ning
 asetas rasvade ja parempoolse sapsu peale 

27 ja pani need kõik Aaroni ja tema poegade käte peale ning
 kõigutas neid kõigutusohvrina Issanda ees. 

28 Siis Mooses võttis selle nende käte pealt ja süütas altaril
 põlema põletusohvri peal; see oli healõhnaline pühitsusohver,
 tuleohver Issandale. 

29 Ja Mooses võttis rinnaliha ning kõigutas seda kõigutusohvrina
 Issanda ees; pühitsusohvri jäärast sai osa Moosesele, nagu Issand oli
 Moosesele käsu andnud. 

30 Ja Mooses võttis võideõli ja verd, mis oli altari peal, ning
 tilgutas Aaroni ja ta riiete peale, samuti ta poegade ja ta poegade
 riiete peale, ja ta pühitses Aaronit, tema riideid ja ta poegi
 ja poegade riideid. 

31 Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele: „Keetke liha
 kogudusetelgi ukse ees ja sööge seda seal, nõndasamuti leiba, mis on
 pühitsusohvri korvis, nagu ma olen käskinud ja öelnud: Seda söögu
 Aaron ja tema pojad! 

32 Aga mis lihast ja leivast üle jääb, põletage tulega! 
33 Ja seitsme päeva jooksul ärge väljuge kogudusetelgi uksest kuni
 päevani, mil teie pühitsuspäevad on täitunud, sest teie käsi
 täidetakse seitse päeva. 

34 Nõnda nagu seda täna on tehtud, nõnda on Issand käskinud teie
 eest lepitust toimetada. 

35 Jääge seitsmeks päevaks kogudusetelgi ukse juurde, päevaks ja
 ööks, ja pange tähele Issanda korraldusi, et te ei sureks, sest nõnda
 on mulle käsk antud!” 

36 Ja Aaron ja tema pojad tegid kõik, mida Issand Moosese läbi oli käskinud. 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »