11
Issand tõotab rahvale liha anda

1 Aga rahvas nurises ja see oli Issanda kõrvus paha. Kui Issand
 seda kuulis, siis ta viha süttis põlema: nende keskel süttis Issanda
 tuli ja põletas leeri äärt. 

2 Siis rahvas kisendas Moosese poole. Mooses palus Issandat ja
 tuli kustus. 

3 Sellele paigale pandi nimeks Tabeera, sellepärast et Issanda
 tuli oli põlenud nende keskel. 

4 Aga segarahval, kes oli nende hulgas, tekkis himu, ja Iisraeli
 lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid: „Kes annaks meile liha süüa? 

5 Meil on meeles kala, mida me sõime Egiptuses muidu, kurgid,
 melonid, laugud, sibulad ja küüslaugud. 

6 Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest.
 Meie silme ees on ainult see manna!” 

7 Manna oli nagu koriandri seeme, välimuselt otsekui pedolavaik. 
8 Rahvas uitas ringi ja korjas, jahvatas käsikivil või tampis
 uhmris, keetis potis või valmistas sellest kooke. See maitses nagu
 õliga küpsetatud maiuspala. 

9 Kui öösel langes kaste leeri peale, siis langes ka manna selle peale. 

10 Ja Mooses kuulis rahvast nutvat oma suguvõsade kaupa, igaüks
 oma telgi ukse ees. Siis Issanda viha süttis väga põlema ja see oli
 Moosese silmis paha. 

11 Ja Mooses ütles Issandale: „Miks oled teinud paha oma
 sulasele? Miks ei ole ma leidnud armu sinu silma ees, et paned kogu
 selle rahva koormaks minu peale? 

12 Kas olen mina kogu selle rahva pärast olnud lapseootel või olen
 mina tema sünnitanud, et sa ütled mulle: Kanna teda süles, nagu
 hoidja kannab imikut, maale, mille sa vandega tõotasid anda tema vanemaile? 

13 Kus on mul liha anda kogu sellele rahvale? Sest nad nutavad mu
 ees, öeldes: Anna meile liha süüa! 

14 Ei jaksa mina üksi kanda kogu seda rahvast, sest see on mulle
 liiga raske. 

15 Kui sa tahad mind kohelda nõnda, siis parem tapa mind, kui ma
 leian armu su silmis, et ma ei näeks oma viletsust!” 

16 Aga Issand ütles Moosesele: „Kogu mulle seitsekümmend meest
 Iisraeli vanemaist, kellest sa tead, et nad on tõesti rahvavanemad ja
 ülevaatajad; too need kogudusetelgi juurde ja nad seisku seal koos
 sinuga! 

17 Siis ma astun alla ja räägin seal sinuga, ja ma võtan sinu peal
 oleva Vaimu, ja panen nende peale, et nad koos sinuga kannaksid
 rahva koormat ja sul ei oleks vaja üksinda kanda. 

18 Aga rahvale ütle: Pühitsege endid homseks, siis te saate liha
 süüa, sest te olete nutnud Issanda kõrva ees, öeldes: Kes annaks
 meile liha süüa? Egiptuses oli meil ju hea olla! Issand annab teile
 nüüd liha süüa. 

19 Te ei söö seda mitte üks päev, ka mitte kaks päeva, viis päeva,
 kümme päeva ega kakskümmend päeva, 

20 vaid terve kuu, kuni see tuleb teil ninast välja ja muutub
 teile vastikuks, sellepärast et te olete põlanud Issandat, kes on teie
 keskel, ja olete nutnud ta palge ees, öeldes: Miks tulime siis
 Egiptusest ära?” 

21 Aga Mooses ütles: „Kuussada tuhat jalameest on seda rahvast,
 kelle keskel ma olen, ja sina ütled: Ma annan neile liha süüa terveks
 kuuks! 

22 Ons lambaid, kitsi ja veiseid tapmiseks, nõnda et neile jätkuks?
 Või tuleks neile koguda kõik mere kalad, et neile jätkuks?” 

23 Aga Issand vastas Moosesele: „Kas Issanda käsi on jäänud
 lühemaks? Nüüd sa saad näha, kas mu sõna sulle tõestub või
 mitte!” 

Rahva vanemad räägivad prohvetlikult

24 Ja Mooses tuli välja ning andis rahvale edasi Issanda sõnad; ta
 kogus seitsekümmend meest rahva vanemaist ja pani need seisma ümber telgi. 

25 Siis Issand astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis
 tema peal oleva Vaimu, ja pani nende seitsmekümne mehe peale, kes
 olid vanemad. Ja kui Vaim oli nende peal, siis nad rääkisid prohveti
 viisil, aga pärast seda mitte enam. 

26 Kaks meest aga oli jäänud leeri, ühe nimi oli Eldad ja teise nimi
 Meedad; nendegi peal oli Vaim, sest nad olid üleskirjutatute hulgast,
 kuid nad ei olnud läinud telgi juurde, vaid nad rääkisid leeris
 prohveti viisil. 

27 Siis jooksis üks poiss ja kuulutas Moosesele ning ütles:
 „Eldad ja Meedad räägivad leeris prohveti viisil!” 

28 Siis võttis sõna Joosua, Nuuni poeg, Moosese teener oma
 noorusest alates, ja ütles: „Mooses, mu isand, keela
 neid!” 

29 Aga Mooses vastas temale: „Kas sa ägestud minu eest? Kes küll
 annaks, et kogu Issanda rahvas saaks prohveteiks, et Issand paneks
 oma Vaimu nende peale!” 

30 Ja Mooses läks tagasi leeri, tema ja Iisraeli vanemad. 

Issand saadab vutid rahvale toiduks

31 Siis tõusis tuul Issanda juurest ja ajas mere poolt vutte,
 paisates need üle leeri, päevateekond siit- ja päevateekond
 sealtpoolt ümber leeri, ligi kahe küünra kõrguselt üle maapinna. 

32 Ja rahvas võttis kätte kogu selle päeva, kogu öö ja kogu
 järgmise päeva, ja nad korjasid vutte. Kes korjas pisut, sai
 viiskümmend vakka, ja nad laotasid need endile kuivama ümber leeri. 

33 Liha oli neil alles hammaste vahel, see ei olnud veel ära
 söödud, kui Issanda viha süttis põlema rahva vastu ja Issand lõi
 rahvast väga suure nuhtlusega. 

34 Siis pandi sellele paigale nimeks Kibrot-Hattaava, sest sinna
 maeti rahvas, kes oli olnud himukas. 

35 Kibrot-Hattaavast läks rahvas teele Haserotti; ja nad jäid Haserotti. 

 «  eelmine  6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15  järgmine  »