13
Maakuulajad saadetakse Kaananimaad uurima

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2 „Läkita mehi uurima Kaananimaad, mille ma annan Iisraeli lastele;
 igast nende vanemate suguharust läkitage üks mees, igaüks neist olgu
 vürst!”  

3 Siis läkitas Mooses Issanda käsul nad Paarani kõrbest; kõik need
 mehed olid Iisraeli laste peamehed. 

4 Ja need on nende nimed: Ruubeni suguharust Sammua, Sakkuri poeg; 
5 Siimeoni suguharust Saafat, Hoori poeg; 
6 Juuda suguharust Kaaleb, Jefunne poeg; 
7 Issaskari suguharust Jigal, Joosepi poeg; 
8 Efraimi suguharust Hoosea, Nuuni poeg; 
9 Benjamini suguharust Palti, Raafu poeg; 
10 Sebuloni suguharust Gaddiel, Soodi poeg; 
11 Joosepi suguharust, nimelt Manasse suguharust, Gaddi, Suusi poeg; 
12 Daani suguharust Ammiel, Gemalli poeg; 
13 Aaseri suguharust Setuur, Miikaeli poeg; 
14 Naftali suguharust Nahbi, Vofsi poeg; 
15 Gaadi suguharust Geuel, Maaki poeg. 
16 Need olid nende meeste nimed, keda Mooses läkitas maad kuulama. Ja
 Mooses nimetas Hoosea, Nuuni poja, Joosuaks. 

17 Ja läkitades neid Kaananimaad uurima, ütles Mooses neile:
 „Minge sinna Lõunamaale ja minge üles mäestikku, 

18 vaadake maad, missugune see on, ja rahvast, kes seal elab: on
 ta vägev või väeti, on teda pisut või palju? 

19 Kas maa, kus ta elab, on hea või halb? Missugused on linnad,
 kus ta elab: kas leerid või kindlused? 

20 Ja missugune on maa: kas rammus või lahja, kas seal on puid või
 ei ole? Olge vaprad ja võtke kaasa maa vilju!” Oli parajasti esimeste
 viinamarjade aeg. 

21 Ja nad läksid ning uurisid maad Siini kõrbest kuni Rehobini,
 Hamati teelahkmeni. 

22 Ja nad läksid lõuna poole ning tulid kuni Hebronini; seal olid
 Ahiman, Seesai ja Talmai, Anaki järeltulijad. Hebron oli ehitatud
 seitse aastat enne Egiptuse Soani.  

23 Siis nad tulid Kobaraorgu ja lõikasid sealt viinapuuväädi
 üheainsa kobaraga ning kandsid seda kahe mehega põikpuus; nad võtsid ka
 granaatõunu ja viigimarju. 

24 See paik nimetati Kobaraoruks viinamarjakobara pärast, mille
 Iisraeli lapsed sealt lõikasid. 

25 Ja neljakümne päeva pärast tulid nad tagasi maad kuulamast. 
26 Nad tulid ning läksid Moosese ja Aaroni ja kogu Iisraeli laste
 koguduse juurde Paarani kõrbe Kaadesisse ning tõid sõnumeid neile ja
 kogu kogudusele ja näitasid neile maa vilju. 

27 Ja nad jutustasid temale ning ütlesid: „Me jõudsime sellele
 maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett, ja
 siin on selle viljad. 

28 Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev, ja linnad on kindlustatud
 ja väga suured. Me nägime seal ka Anaki järeltulijaid. 

29 Lõunamaal elavad amalekid, mäestikus elavad hetid,
 jebuuslased ja emorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad
 kaananlased.” 

30 Siis Kaaleb vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles: „Mingem
 siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle
 alistada!” 

31 Aga mehed, kes olid käinud koos temaga, ütlesid: „Me ei või
 minna selle rahva vastu, sest ta on meist vägevam.” 

32 Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad
 olid uurinud, öeldes: „Maa, mille me uurides läbi käisime, on maa,
 mis neelab oma elanikud, ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on
 pikakasvulised inimesed. 

33 Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost: me olime
 iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende
 silmis.” 

 «  eelmine  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  järgmine  »