21
Esimene võit kaananlaste üle

1 Kui Aradi kuningas, kaananlane, kes elas Lõunamaal, kuulis, et
 Iisrael tuli Atarimi teed mööda, siis ta sõdis Iisraeli vastu ja
 võttis neilt vange. 

2 Siis Iisrael andis Issandale tõotuse, öeldes: „Kui sa tõesti
 annad selle rahva minu kätte, siis ma hävitan nende linnad
 sootuks.” 

3 Ja Issand kuulis Iisraeli häält ja loovutas kaananlased ning nad
 hävitasid need ja nende linnad sootuks. Ja sellele paigale pandi
 nimeks Horma. 

Vaskmadu

4 Hoori mäe juurest läksid nad ära Kõrkjamere teed mööda, et minna
 ümber Edomimaa; aga rahvas tüdines teekonnal. 

5 Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele: „Miks olete meid
 toonud Egiptusest kõrbe surema? Sest ei ole leiba ega vett ja meie
 hing tülkab seda viletsat toitu.” 

6 Siis Issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need
 salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. 

7 Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: „Me tegime
 pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Issandat, et ta
 võtaks meilt ära need maod!” Ja Mooses palvetas rahva eest. 

8 Ja Issand ütles Moosesele: „Tee enesele madu ja pane see ridva
 otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab!” 

9 Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu
 oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi
 elama. 

Teekond ümber Moabimaa

10 Ja Iisraeli lapsed läksid teele ja lõid leeri üles Obotisse. 
11 Ja nad läksid teele Obotist ja lõid leeri üles Ijje-Abarimi,
 Moabi ees olevasse kõrbe päikesetõusu pool. 

12 Sealt nad läksid teele ja lõid leeri üles Seredi nõkku. 
13 Sealt nad läksid teele ja lõid leeri üles teisele poole
 Arnoni jõge, mis on kõrbes ja mis lähtub emorlaste maa-alalt, sest Arnon on
 piiriks Moabi ja emorlaste vahel. 

14 Seepärast öeldakse „Issanda sõdade raamatus”:
 „Vaaheb Suufas
 ja Arnoni orud
 

15 ja orgude nõlvakud,
 mis laskuvad Aari maa-alale
 ja naalduvad Moabi piirile.”
 
 
 

16 Ja sealt nad läksid kaevu juurde. See oli see kaev, mille puhul
 Issand ütles Moosesele: „Kogu rahvas kokku, siis ma annan neile
 vett!” 

17 Tol korral laulis Iisrael seda laulu:
 „Kee üles, kaev!
 Laulgem temast!
 

18 Kaev, mille vürstid kaevasid,
 mida rahva parimad süvendasid valitsuskepiga,
 oma karjasekeppidega.”
 
 Ja kõrbest läksid nad Mattanasse
 

19 ja Mattanast Nahalieli ja Nahalielist Baamotti 
20 ja Baamotist sinna orgu, mis on Moabimaal Pisgaa mäetipu juures,
 mis vaatab alla kõrbepinnale. 

Iisrael alistab emorlaste kuninga Siihoni

21 Ja Iisrael läkitas käskjalad Siihoni, emorlaste kuninga juurde ütlema: 
22 „Luba mind oma maast läbi minna! Me ei põika põldudele ega
 viinamägedele, me ei joo kaevuvett. Me läheme kuningateed mööda, kuni
 oleme läbinud su maa-ala.” 

23 Aga Siihon ei lubanud Iisraeli oma maa-alast läbi minna, vaid
 Siihon kogus kokku kogu oma rahva ja läks välja kõrbe Iisraeli vastu;
 ta tuli Jaasasse ja sõdis Iisraeli vastu. 

24 Aga Iisrael lõi teda mõõgateraga ja vallutas tema maa Arnonist
 kuni Jabbokini, kuni ammonlasteni, sest ammonlaste piir oli kindlustatud. 

25 Ja Iisrael võttis kõik need linnad ja elas kõigis emorlaste
 linnades, Hesbonis ja kõigis selle tütarlinnades. 

26 Sest Hesbon oli Siihoni, emorlaste kuninga linn ja tema oli
 sõdinud endise Moabi kuninga vastu ning oli tolle käest ära võtnud
 kogu tema maa kuni Arnonini. 

27 Seepärast ütlevad pilkelaulikud:
 „Tulge Hesboni!
 Ehitatagu üles ja rajatagu Siihoni linn!
 

28 Sest tuli läks välja Hesbonist,
 leek Siihoni linnast.
 See põletas Moabi Aari,
 Arnoni küngaste isandad.
 

29 Häda sulle, Moab!
 Kadunud oled, Kemosi rahvas!
 Ta tegi oma pojad põgenikeks
 ja oma tütred vangideks
 emorlaste kuningale Siihonile.
 

30 Aga meie ambusime neid,
 Hesbon on hävinud kuni Diibonini;
 me laastasime, kuni sai süüdatud tuli,
 mis ulatus Meedebani.”
 
 
 

31 Ja Iisrael jäi elama emorlaste maale. 
32 Siis Mooses läkitas uurima Jaaserit ja nad vallutasid selle
 tütarlinnad; emorlased, kes seal olid, aeti ära. 

Iisrael alistab Baasani kuninga Oogi

33 Siis nad pöördusid ja läksid üles mööda Baasani teed. Aga
 Baasani kuningas Oog läks välja nende vastu, tema ja kogu ta rahvas,
 taplusesse Edreis. 

34 Aga Issand ütles Moosesele: „Ära karda teda, sest ma annan su
 kätte tema ja kogu ta rahva ja maa! Ja talita temaga, nagu sa
 talitasid Siihoniga, emorlaste kuningaga, kes elas
 Hesbonis!” 

35 Ja nad lõid maha tema ja ta pojad ja kogu ta rahva, laskmata
 põgeneda ainsatki. Ja nad vallutasid ta maa. 

 «  eelmine  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25  järgmine  »