10
Mordokai võim ja suurus

1 Ja kuningas Ahasveros pani maale ja mere saartele peale
 töökohustuse. 

2 Ja kõik tema võimsuse ja vägevuse teod ning täpsed andmed
 Mordokai suurusest, kuidas kuningas teda ülendas - eks need ole kirja
 pandud Meedia ja Pärsia kuningate Ajaraamatus? 

3 Sest juut Mordokai oli kuningas Ahasverosest järgmine mees, ta
 oli juutidele suur ja oma paljudele vendadele armas; tema taotles oma
 rahvale head ja kõneles kogu oma soo hüvanguks. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »