1
Üleskutse templi taastamiseks

1 Kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu esimesel päeval
 tuli Issanda sõna prohvet Haggai kaudu Serubbaabelile, Sealtieli
 pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale,
 ülempreestrile; ta ütles: 

2 „Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: See rahvas ütleb: Aeg ei
 ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks.” 

3 Ja prohvet Haggai kaudu tuli Issanda sõna; ta ütles: 
4 „Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda
 on varemeis? 

5 Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: Pange tähele oma teguviisi! 
6 Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis;
 joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib
 palgalisena, teenib katkisesse kukrusse. 

7 Nõnda ütleb vägede Issand: Pange tähele oma teguviisi! 
8 Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul
 sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Issand. 

9 Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb; te toote koju, aga
 mina puhun selle ära. Mispärast? küsib vägede Issand. Minu koja
 pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete igaüks omaenese koja
 asjus.  

10 Seepärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja. 
11 Ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, veinile ja
 õlile ja kõigele, mida maa toodab, ning inimestele ja loomadele, ja
 kogu nende kätetööle.” 

12 Ja Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Joosua, Joosadaki poeg,
 ülempreester, ja kõik, kes olid rahvast alles jäänud, kuulsid Issanda, oma Jumala
 häält ja prohvet Haggai sõnu, nõnda nagu Issand, nende Jumal, teda
 läkitas, ja rahvas kartis Issandat. 

13 Ja Haggai, Issanda käskjalg, ütles Issanda ülesannet täites
 rahvale nõnda: „Mina olen teiega, ütleb Issand.” 

14 Ja Issand äratas Serubbaabeli, Sealtieli poja, Juuda
 maavalitseja vaimu ja Joosua, Joosadaki poja, ülempreestri vaimu ja
 kogu allesjäänud rahva vaimu, ja need tulid ning alustasid tööd
 vägede Issanda, oma Jumala koja kallal 

15 kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu kahekümne
 neljandal päeval. 

 « eelmine  1 , 2  järgmine  »