1
Prohveti abielu kui Iisraeli truudusetuse võrdluspilt

1 Issanda sõna, mis tuli Hooseale, Beeri pojale, Juuda
 kuningate Ussija, Jootami, Aahase ja Hiskija päevil ja Iisraeli
 kuninga Jerobeami, Joase poja päevil. 

2 Alguses, kui Issand hakkas rääkima Hoosea läbi, ütles
 Issand Hooseale: „Mine võta enesele hooranaine ja sohilapsed,
 sest maa lahkub üha hoorates Issanda järelt!” 

3 Siis ta läks ja võttis enesele Gomeri, Diblaimi tütre; naine
 jäi lapseootele ja tõi temale poja ilmale. 

4 Siis ütles Issand talle: „Pane temale nimeks Jisreel, sest
 veel pisut aega ja ma tasun Jisreeli veresüü Jehu soole ning
 lõpetan Iisraeli soo kuningriigi! 

5 Sel päeval murran ma katki Iisraeli ammu Jisreeli orus.” 
6 Ja naine jäi taas lapseootele ja tõi tütre ilmale ning
 Issand ütles Hooseale: „Pane temale nimeks Lo-Ruhama, sest ma
 ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda et annaksin neile
 andeks!  

7 Aga Juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad Issanda,
 nende Jumala läbi; kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga ega
 sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi.” 

8 Kui naine oli võõrutanud Lo-Ruhama, jäi ta jälle lapseootele
 ja tõi poja ilmale. 

9 Ja Issand ütles: „Pane temale nimeks Lo-Ammi, sest teie ei
 ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt! 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »