12
Prohvet ennustab Iisraeli vangiviimist näitlikul kujul

1 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
2 „Inimesepoeg, sa elad vastupanija soo hulgas, kellel on
 silmad nägemiseks, aga nad ei näe, kõrvad kuulmiseks, aga nad ei
 kuule, sest see on vastupanija sugu. 

3 Aga sina, inimesepoeg, valmista enesele teekonnavarustus ja
 mine teele päevaajal nende nähes; mine nende nähes oma asupaigast
 teise paika; vahest nad märkavad, kuigi nad on vastupanija sugu! 

4 Vii välja päeva ajal nende nähes oma asjad, nagu teekonnavarustus;
 ise aga mine õhtul välja nende nähes, nagu
 vangiminejad lähevad! 

5 Murra nende nähes müürist läbi ja vii asjad sealtkaudu
 välja!  

6 Tõsta need nende nähes õlale, vii pimedas välja; kata nägu,
 et sa ei näeks maad, sest ma olen pannud sind endeks Iisraeli
 soole!”  

7 Ja ma tegin, nagu mind kästi: ma viisin päeval välja asjad,
 nagu teekonnavarustuse; õhtul aga murdsin ma oma käega müürist
 läbi, pimeduses viisin need välja, tõstsin nende nähes õlale. 

8 Aga hommikul tuli mulle Issanda sõna; ta ütles: 
9 „Inimesepoeg, kas pole Iisraeli sugu, see vastupanija sugu,
 sinult küsinud: „Mis sa teed?” 

10 Vasta neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: See on ennustus
 Jeruusalemma vürsti ja kogu Iisraeli soo kohta, kes teie keskel
 on.  

11 Ütle: Mina olen teile endeks. Nõnda nagu mina tegin, nõnda
 tehakse nendega - nad lähevad vangiteekonnale. 

12 Ja vürst, kes on nende keskel, peab pimedas kandami õlale
 tõstma ja välja minema - müürist murtakse läbi, et asju sealtkaudu
 välja viia -; ta peab katma oma näo, et ta ei näeks oma silmaga
 maad. 

13 Mina laotan oma võrgu tema peale ja ta püütakse mu
 püünisesse; ma viin ta Paabelisse, kaldealaste maale, aga ta ei saa seda
 näha ja seal ta sureb. 

14 Ja kõik, kes ümberkaudu on temale abiks, ja kõik ta
 väesalgad hajutan ma kõigi tuulte poole ja tõmban mõõga nende
 taga.  

15 Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma neid
 olen pillutanud paganate sekka ja puistanud mööda maid. 

16 Aga ma jätan neist pisut inimesi mõõga, nälja ja
 katku käest alles, et nad jutustaksid paganate seas, kuhu nad tulevad,
 kõigist oma häbitegudest; ja nad saavad tunda, et mina olen
 Issand.”  

17 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
18 „Inimesepoeg, söö oma leiba vabisedes ja joo oma vett
 värisedes ja murega 

19 ning ütle maa rahvale: Nõnda ütleb Issand Jumal
 Jeruusalemma elanike kohta Iisraeli maal: Nad peavad sööma oma
 leiba murega ja jooma oma vett suure hirmuga, sellepärast et
 nende maa laastatakse kõigest, mis seal on, kõigi seal elavate
 vägivalla pärast. 

20 Asustatud linnad muutuvad varemeiks ja maa jääb lagedaks;
 ja te saate tunda, et mina olen Issand.” 

21 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
22 „Inimesepoeg, mis kõneviis see teil on Iisraeli maal, et
 te ütlete: „Aeg venib pikale ja kõik nägemused lähevad tühja”? 

23 Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma lõpetan
 selle kõneviisi ja nõnda ei kõnelda enam Iisraelis. Ja ütle
 neile: Ligidal on aeg ja kõigi nägemuste täitumine. 

24 Sest edaspidi ei ole enam ühtegi valenägemust ega kahtlast
 ennustust Iisraeli soo keskel. 

25 Sest mina, Issand, räägin: See sõna, mis ma ütlen, läheb
 täide ega viibi enam; sest teie päevil, sa vastupanija sugu,
 ütlen ma sõna ja viin selle täide, ütleb Issand Jumal.” 

26 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
27 „Inimesepoeg, vaata, Iisraeli sugu ütleb: „Nägemus, mida
 see näeb, täitub ehk hulga aja pärast, ja ta kuulutab
 prohvetlikult kaugetest aegadest.” 

28 Seepärast ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ei viibi
 enam ükski mu sõna. Sõna, mis ma ütlen, läheb täide, ütleb
 Issand Jumal.” 

 «  eelmine  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16  järgmine  »