35
Ennustus Seiri mäestikule

1 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
2 „Inimesepoeg, pööra oma pale Seiri mäestiku poole ja
 kuuluta sellele prohvetlikult 

3 ning ütle temale:
 Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Vaata, ma tulen sulle kallale,
 Seiri mäestik;
 ma sirutan oma käe su vastu
 ning teen sind tühjaks ja lagedaks.
 

4 Su linnad teen ma varemeiks
 ja sa jäädki lagedaks.
 Ja sa saad tunda,
 et mina olen Issand.
 
 
 

5 Et sa oled pidanud igavest viha ja oled andnud Iisraeli
 lapsed mõõga kätte nende õnnetuse ajal, lõpliku karistuse ajal, 

6 siis seepärast, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal,
 muudan ma sind vereks ja veri järgib sind; tõesti, sul on
 veresüüd ja veri järgib sind. 

7 Ma teen Seiri mäestiku tühjaks ja lagedaks, ma hävitan
 sealt mineja ja tulija. 

8 Ma täidan tema mäed mahalöödutega; su küngastel ja su
 orgudes ja kõigis su jäärakuis langevad mõõgaga mahalöödud.
  

9 Ma teen sind igavesti lagedaks
 ja su linnades ei elata enam.
 Ja te saate tunda,
 et mina olen Issand.
 
 
 

10 Et sa oled öelnud: „Mõlemad rahvad ja mõlemad maad on
 minu, me võtame need endile”, kuigi Issand oli seal, 

11 siis seepärast, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand
 Jumal, talitan ma sinuga vastavalt su vihale ja agarusele, mida
 sa oma vihkamises osutasid nende vastu; ja ma tutvustan ennast
 neile, kui ma mõistan kohut sinu üle, 

12 ja sa saad tunda, et mina olen Issand. Ma olen kuulnud
 kõiki su laimamisi, mis sa oled rääkinud Iisraeli mägede kohta,
 öeldes:
 „Need on tehtud lagedaks,
 antud meile roaks.”
 
 
 

13 Te olete suurustanud mu ees oma suuga ja olete karjunud
 mu vastu oma sõnu; ma olen seda kuulnud. 

14 Nõnda ütleb Issand Jumal: Kogu maa rõõmuks teen ma su
 lagedaks.  

15 Et sa rõõmustasid Iisraeli soo pärisosa pärast, kui see
 tehti lagedaks, siis talitan ma sinuga nõndasamuti: lagedaks
 saad sina, Seiri mäestik, ja kogu Edom. Ja nad saavad
 tunda, et mina olen Issand. 

 «  eelmine  30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39  järgmine  »