4
Jeruusalemma piiramise näitlik kujutamine

1 Ja sina, inimesepoeg, võta enesele telliskivi, pane see
 enese ette ja uurenda sellesse linn - Jeruusalemm! 

2 Pane see piiramisseisukorda, ehita selle vastu
 piiramisseadmed, kuhja piiramisvall, aseta sõjaleerid ja paiguta
 müüripurustajad ümberringi! 

3 Võta siis enesele raudpann ja pane see raudmüüriks enese ja
 linna vahele ning pööra oma pale kindlalt selle poole, nõnda et
 see oleks piiratav ja sina selle piiraja; see olgu Iisraeli
 soole märgiks! 

4 Ja sina heida magama oma vasaku külje peale ja võta enda
 peale Iisraeli soo süü: niipalju päevi kui sa magad selle külje
 peal, kannad sa nende süüd! 

5 Ja mina määran sulle selleks päevade arvuks nende
 süüaastad: kolmsada üheksakümmend päeva pead sa kandma Iisraeli
 soo süüd! 

6 Ja kui sa need oled lõpetanud, siis teisel korral pead sa
 magama parema külje peal ja kandma Juuda soo süüd nelikümmend
 päeva; ma olen sulle määranud iga aasta kohta ühe päeva. 

7 Ja pööra oma pale ja paljastatud käsivars ümberpiiratud
 Jeruusalemma poole ja ennusta sellele! 

8 Ja vaata, ma panen su peale köied, et sa ei saaks pöörduda
 ühelt küljelt teisele, kuni sa oma piiramispäevad oled
 lõpetanud.  

9 Võta nüüd enesele nisu, otri, ube, läätsi, hirssi ja
 okasnisu, pane need ühte astjasse ja tee neist enesele leiba,
 niipalju päevi kui sa magad oma külje peal: kolmsada
 üheksakümmend päeva pead sa seda sööma! 

10 Ja su roog, mida sa päevas sööd, vaagigu kakskümmend
 seeklit; seda pead sa sööma aeg-ajalt. 

11 Ja vett pead sa jooma mõõdu järgi: pool toopi; seda
 pead sa jooma aeg-ajalt. 

12 Sa pead seda sööma nagu odrakooki ja küpsetama inimeste
 silme ees nende rooja peal.” 

13 Ja Issand ütles: „Nõnda peavad Iisraeli lapsed sööma oma
 roojast leiba paganate keskel, kuhu ma nad pillutan.” 

14 Aga mina ütlesin: „Oh Issand Jumal! Vaata, mu hing ei ole
 iialgi saanud roojaseks; oma noorusest tänini ei ole ma söönud
 raibet ega mahamurtut, ja mu suhu ei ole saanud roiskunud liha.” 

15 Siis ta ütles mulle: „Vaata, ma luban sulle inimrooja
 asemel veisesõnnikut; valmista siis oma leiba selle peal!” 

16 Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, vaata, ma murran katki
 leivatoe Jeruusalemmas; siis nad saavad leiba süüa kaalu järgi
 ja murega ning vett juua mõõdu järgi ja hirmuga, 

17 sellepärast et neil on puudus leivast ja veest - et nad
 hakkaksid üheskoos lõdisema ja kõduneksid oma süütegude sees. 

 «  eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »