45
Maa jaotamine ja õigete mõõtude nõue

1 Ja kui te liisu läbi jaotate maa pärisosadeks, siis andke
 Issandale and, püha osa maast, kakskümmend viis tuhat pikuti ja
 kakskümmend tuhat laiuti; see olgu püha kogu oma ulatuses
 ümberringi! 

2 Sellest olgu pühamule viissada korda viissada, ümberringi
 nelinurk, ja selle ümber viiskümmend küünart vaba maad! 

3 Ja sellest mõõdetust mõõda pikuti kakskümmend viis tuhat ja
 laiuti kümme tuhat, ja seal olgu pühamu, väga püha! 

4 See on püha osa maast, see kuulugu preestritele, kes
 pühamus teenistust toimetavad, kes tohivad ligineda Issandale,
 et teda teenida; see olgu kodade paigaks neile ja pühaks maaks
 pühamu tarvis! 

5 Kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti saagu
 koos elamislinnadega omandiks leviitidele, kes templis
 teenistust toimetavad! 

6 Linnale antagu püha anni kõrvalt omandiks viis tuhat laiuti ja kakskümmend
 viis tuhat pikuti: see olgu kogu Iisraeli soo
 päralt! 

7 Ja vürstile: kummaltki poolt püha andi ja linna omandit,
 piki püha andi ja piki linna omandit, lääne poolt lääne poole ja
 ida poolt ida poole, ja vastavalt ühe pärisosa pikkusele maa
 läänepiirist idapiirini. 

8 See olgu tema omand Iisraelis; ja mu vürstid ei tohi enam
 rõhuda mu rahvast, vaid peavad jätma maa Iisraeli soole nende
 suguharude kaupa. 

9 Nõnda ütleb Issand Jumal: Küllalt teile sellest, Iisraeli
 vürstid! Heitke ära vägivald ja surve, tehke õigust ja õiglust!
 Lõpetage oma võõrandamised mu rahvalt, ütleb Issand Jumal! 

10 Olgu teil õiged vaekausid ja õige eefa-mõõt ja õige
 bati-mõõt!  

11 Eefa- ja bati-mõõt olgu teil ühesugused: bat on kümnes osa
 hoomerist ja eefa on kümnes osa hoomerist; hoomeri järgi olgu
 nende maht! 

12 Ja seekel olgu kakskümmend geerat; miina olgu teil
 kakskümmend seeklit, kakskümmend viis seeklit, viisteist
 seeklit!  

Ohvrid ja pühad uues templis

13 See on tõstelõiv, mida te peate andma: kuuendik eefat
 nisuhoomerist ja kuuendik eefat odrahoomerist; 

14 õlimääraks on õlibati järgi: kümnendik batti koorist -
 kümnest batist ehk hoomerist, sest hoomer on kümme batti; 

15 ja karjast: üks lammas iga kahesaja pealt Iisraeli
 karjadest roa-, põletus- ja tänuohvriks, et teha lepitust nende
 eest, ütleb Issand Jumal. 

16 Kogu maa rahvas peab andma seda tõstelõivu Iisraeli
 vürstile.  

17 Aga vürsti kohus on ohverdada põletusohvreid, roaohvreid
 ja joogiohvreid pühadel, noorkuupäevil ja hingamispäevil, kõigil
 Iisraeli soo seatud pühadel; tema valmistagu patuohver,
 roaohver, põletusohver ja tänuohver lepituse tegemiseks Iisraeli
 soo eest. 

18 Nõnda ütleb Issand Jumal: Esimese kuu esimesel päeval võta
 veatu härjavärss ja puhasta pühamu! 

19 Ja preester võtku patuohvri verd ja määrigu templi
 uksepiitade, altari äärise nelja nurga ja sisemise õue
 väravapostide peale! 

20 Samuti tee kuu seitsmendal päeval eksinud ja kogenematu
 inimese puhul; nõnda tehke lepitust templi eest! 

21 Esimese kuu neljateistkümnendal päeval olgu teil
 paasapüha; seitse päeva söödagu hapnemata leiba! 

22 Sel päeval valmistagu vürst iseenese eest ja kogu maa
 rahva eest härjavärss patuohvriks! 

23 Ja seitsmel pühade päeval valmistagu ta Issandale
 põletusohvriks seitse veatut härjavärssi ja seitse veatut jäära,
 iga päev neil seitsmel päeval; ja iga päev üks sikk patuohvriks! 

24 Ja roaohvriks valmistagu ta eefa härjavärsi kohta ja eefa
 jäära kohta ja hiin õli eefa kohta! 

25 Seitsmenda kuu viieteistkümnenda päeva pühal toimetagu ta
 nõndasamuti - neil seitsmel päeval - samasugune patuohver,
 põletusohver, roaohver ja niisama palju õli! 

 «  eelmine  39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48  järgmine  »