8
Nägemus häbitegudest templis

1 Ja kuuendal aastal, kuuenda kuu viiendal päeval sündis, et
 ma istusin oma kojas ja Juuda vanemad istusid mu ees; siis
 langes seal Issanda Jumala käsi mu peale. 

2 Ja ma vaatasin, ja ennäe, see oli mingi tule sarnane ilmutis:
 allpool sellest, mis paistis olevat ta niuded, oli tuli, ja ta
 niudeist ülalpool paistis nagu sära, otsekui mingi metalli
 hiilgus.  

3 Ja ta sirutas midagi käe sarnast ning võttis kinni mu
 juuksetukast; ja Vaim tõstis mu maa ja taeva vahele ning viis
 mu Jumala nägemustes Jeruusalemma, sisemise värava suhu, mis on
 põhja pool, sinna, kus oli selle kuju asukoht, mis põhjustas Issanda
 püha viha. 

4 Ja vaata, seal oli Iisraeli Jumala auhiilgus selle nägemuse
 sarnaselt, mida ma orus olin näinud. 

5 Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, tõsta nüüd oma silmad üles
 põhja poole!” Siis ma tõstsin oma silmad põhja poole, ja vaata,
 põhja pool, altari väravas, sissekäigu juures oli see püha viha põhjustav
 kuju. 

6 Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, kas sa näed, mis nad
 teevad, neid suuri häbitegusid, mis Iisraeli sugu siin teeb, et
 ma peaksin minema kaugele oma pühamust? Aga sa saad näha veel
 suuremaid jäledusi.” 

7 Siis ta viis mind õueukse juurde; ja ma vaatasin, ja ennäe,
 seinas oli auk. 

8 Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, murra nüüd läbi seina!” Ja
 ma murdsin seinast läbi, ja vaata, seal oli uks. 

9 Ja ta ütles mulle: „Mine sisse ja vaata neid nurjatuid
 häbitegusid, mida nad siin teevad!” 

10 Siis ma läksin sisse ja vaatasin, ja ennäe, kõiksugu pilte
 jäledaist roomajaist ja loomadest ning kõiksugu Iisraeli soo
 ebajumalaid oli joonistatud seina peale ümberringi. 

11 Ja nende piltide ees seisis seitsekümmend meest Iisraeli
 soo vanemaist, ja Jaasanja, Saafani poeg, seisis nende keskel;
 igaühel oli käes oma suitsutuspann ja lõhnav suitsupilv tõusis
 üles.  

12 Siis ta ütles mulle: „Kas sa näed, inimesepoeg, mida
 Iisraeli soo vanemad pimedas teevad, igaüks oma kuju kambris?
 Sest nad ütlevad: Issand ei näe meid, Issand on maa maha
 jätnud.”  

13 Ja ta ütles mulle: „Sa saad näha veelgi suuremaid
 häbitegusid, mida nad teevad.” 

14 Siis ta viis mind Issanda koja värava suhu, mis on põhja
 pool, ja vaata, seal istusid naised, nuttes taga Tammust. 

15 Ja ta ütles mulle: „Kas sa näed, inimesepoeg? Sa saad näha
 veelgi suuremaid häbitegusid kui need.” 

16 Siis ta viis mind Issanda koja sisemisse õue, ja vaata,
 Issanda templi ukse juures, eeskoja ja altari vahel, oli umbes
 kakskümmend viis meest; neil olid seljad Issanda templi poole ja
 näod ida poole, ja nad kummardasid päikest ida pool. 

17 Ja ta ütles mulle: „Kas sa näed, inimesepoeg? Kas on Juuda
 sool veel vähe neid häbitegusid, mida nad siin on teinud, et
 nad täidavad maa vägivallaga ja ärritavad mind veel rohkem? Ja
 vaata, nad pistavad viinapuuvääte endale ninasse! 

18 Seepärast talitan minagi tulises vihas: mu silm ei
 kurvasta ja ma ei anna armu; ja kuigi nad hüüavad mu kõrvu suure
 häälega, ei kuule ma neid.” 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »