13
Nägemus kahest metsalisest

1 Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli seitse
 pead ja kümme sarve, ning ta sarvede peal kümme peaehet, ning
 ta peade peal olid jumalateotuse nimed. 

2 Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ning ta
 jalad olid otsekui karul ning ta suu oli nagu lõvi suu. Lohe
 andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. 

3 Üks ta peadest oli nagu surmavalt haavatud, ent tema
 surmahaav paranes.Kogu ilmamaa oli imestunud, käies metsalise järel, 

4 ning nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud
 meelevalla, ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid: „Kes on
 metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida?” 

5 Talle anti suu rääkida suuri asju ja teotada Jumalat
 ning talle anti meelevald tegutseda nelikümmend ja kaks kuud. 

6 Ja ta avas oma suu Jumala teotamiseks, et teotada tema
 nime ja tema telki - neid, kes viibivad taevas. 

7 Talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita, ning
 talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja
 paganahõimu üle. 

8 Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad,
 kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud
 Talle eluraamatusse.
  

9 Kui kellelgi on kõrv, siis ta kuulgu! 
10 Kui keegi peab vangipõlve minema,
 siis vangipõlve ta läheb.
 Kui keegi peab tapetama mõõgaga,
 siis mõõgaga ta tapetakse.
 
 
 Siin olgu pühadel kannatlikkust ja usku!
 

11 Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, sel
 oli kaks sarve otsekui tallel ning ta rääkis nagu lohe. 

12 Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees
 ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad,
 kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. 

13 Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda et ta lasi ka tule
 taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees, 

14 ning ta eksitas ilmamaa elanikke
 tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, käskides
 ilmamaa elanikke teha kuju metsalisele, kellel oli
 mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu. 

15 Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka
 metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks igaüks, kes ei
 kummarda metsalise kuju. 

16 Ja ta tegi, et kõik - pisikesed ja suured, rikkad ja
 vaesed, vabad ja orjad - võtaksid endale märgi oma paremale
 käele või oma otsaette, 

17 ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa kui vaid see,
 kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. 

18 Siin olgu tarkust! Kellel on mõistust, see arvutagu
 välja metsalise arv, sest see on inimese arv, ja tema arv on
 kuussada kuuskümmend kuus. 

 «  eelmine  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  järgmine  »