14
Nägemus Tallest ja lunastatutest

1 Ma nägin, ennäe: Tall seisis Siioni mäel ning koos
 temaga sada nelikümmend neli tuhat, kelle otsaesisele oli
 kirjutatud tema nimi ja tema Isa nimi. 

2 Ja ma kuulsin häält taevast otsekui suurte vete kohisemist
 ning nagu suure kõue mürisemist, ning hääl, mida ma kuulsin, oli
 otsekui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma kandleid. 

3 Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende
 nelja olevuse ja vanemate ees, ning keegi muu ei suutnud õppida
 seda laulu kui vaid need sada nelikümmend neli tuhat, kes on ära
 ostetud ilmamaalt.
  

4 Need on need, kes ei ole endid rüvetanud naistega,
 nad on puhtad nagu neitsid.
 Need on need, kes järgivad Talle,
 kuhu ta iganes läheb.
 Need on inimeste seast ostetud
 esmaanniks Jumalale ja Tallele,
 

5 ning nende suust ei ole leitud valet,
 nad on laitmatud.
 

Kolm inglit kuulutavad kohut

6 Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli
 igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad
 ilmamaal - kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja
 keeltele ja rahvastele. 

7 Ja ta hüüdis suure häälega: „Kartke Jumalat ning ülistage teda,
 sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes
 on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!” 

8 Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes: „Langenud, langenud
 on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki
 paganaid!” 

9 Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega:
 „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema
 märgi oma otsaette või oma käe peale, 

10 siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata
 on valatud tema vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja
 väävlis pühade inglite ees ja Talle ees. 

11 Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast
 igavesti; ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei
 ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta
 nime märgi. 

12 Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal
 Jumala käske ja Jeesuse usku!” 

13 Ma kuulsin häält taevast ütlevat: „Kirjuta: Õndsad on
 surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Jah, Vaim ütleb, et
 nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad
 nendega kaasa.” 

Ilmamaa on küps lõikuseks

14 Ma nägin, ennäe: valge pilv, ning see, kes istus
 pilvel, oli Inimese Poja sarnane, tal oli kuldpärg peas ning
 vahe sirp käes. 

15 Ja üks teine ingel väljus templist, hüüdes suure
 häälega sellele, kes istus pilvel:
 „Hakka tööle oma sirbiga ning lõika,
 sest lõikustund on tulnud,
 sest ilmamaa lõikus on juba küps.”
 
 
 

16 Ja see, kes pilvel istus, pistis oma sirbi ilmamaa külge
 ning ilmamaa lõigati paljaks. 

17 Üks teine ingel väljus templist taevas ning temalgi oli
 vahe sirp. 

18 Ja üks teine ingel, kellel oli meelevald tule üle, tuli
 altarist, ning hõikas valju häälega sellele, kellel oli vahe sirp:
 „Hakka tööle oma vaheda sirbiga ning lõika maha ilmamaa viinapuu
 kobarad, sest selle marjad on küpsed!” 

19 Ja ingel pistis oma sirbi ilmamaa külge ning lõikas
 paljaks ilmamaa viinamäe ning viskas marjad Jumala raevu suurde
 surutõrde. 

20 Ja surutõrt sõtkuti väljaspool linna ning tõrrest voolas
 välja verd hobuste valjastest saadik tuhat kuussada vagu maad. 

 «  eelmine  9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18  järgmine  »