15
Nägemus seitsmest raevukausist ja seitsmest nuhtlusest

1 Ma nägin taevas veel teist tunnustähte, suurt ja imelist:
 seitse inglit, kelle käes oli seitse viimset nuhtlust, sest
 nendes jõudis lõpule Jumala raev. 

2 Ja ma nägin otsekui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes
 olid võitnud metsalise ning ta kuju ja ta nime arvu, seisvat
 klaasmere ääres, Jumala kandled käes. 

3 Nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja Talle laulu:
 „Suured ja imelised on sinu teod,
 Issand Jumal, Kõigeväeline!
 Õiged ja tõelised on sinu teed,
 sa paganate kuningas!
 

4 Kes ei peaks kartma sind, Issand,
 ning ülistama sinu nime?
 Sina üksi oled püha,
 kõik paganad tulevad
 ning kummardavad sinu ette,
 sest su õiged seadmised on saanud avalikuks.”
 
 

5 Pärast seda ma nägin: tunnistustelgi pühamu avanes
 taevas 

6 ning need seitse inglit, kelle käes oli seitse nuhtlust,
 tulid templist välja, üll puhas särav linane riie, kuldvöödega
 vöötatud rinde alt. 

7 Ja üks neljast olevusest andis seitsmele inglile seitse
 kuldkaussi, täis selle Jumala raevu, kes elab igavesest ajast igavesti, 

8 ning tempel sai täis suitsu Jumala kirkusest ja tema väest
 ning ükski ei võinud minna templisse enne, kui olid lõpetatud
 seitsme ingli seitse nuhtlust. 

 «  eelmine  10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19  järgmine  »