16
Nägemus seitsmest raevukausist ja seitsmest nuhtlusest

1 Ma kuulsin valju häält templist hüüdvat seitsmele
 inglile: „Minge ja valage Jumala raevu seitse kaussi välja
 ilmamaa peale!” 

2 Esimene läks ning valas oma kausi välja maa peale, ning
 kurje ja tigedaid paiseid lõi inimeste külge, kellel oli
 metsalise märk ja kes kummardasid tema kuju. 

3 Teine valas oma kausi välja merre, ning see sai otsekui
 surnu vereks ning iga elus hing meres suri. 

4 Kolmas valas oma kausi välja jõgedesse ja veeallikaisse
 ning need muutusid vereks. 

5 Ja ma kuulsin vete inglit hüüdvat:
 „Õige oled sina, kes oled ja kes olid ja kes tuled,
 sina Püha,
 et sa nõnda oled kohut mõistnud,
 

6 sest nemad on valanud pühade ja prohvetite verd
 ning verd oled sina andnud neile juua.
 Nad on seda väärt.”
 

7 Ja ma kuulsin altarit ütlevat:
 „Jah, Issand Jumal, Kõigeväeline,
 tõelised ja õiged on sinu kohtumõistmised!”
 
 

8 Neljas valas oma kausi välja päikese peale, ning temale
 anti kõrvetada inimesi tulega. 

9 Ja suur kuumus kõrvetas inimesi ning inimesed teotasid
 Jumala nime, kellel on meelevald nende nuhtluste üle, ega
 parandanud meelt, et teda ülistada. 

10 Viies valas oma kausi välja metsalise trooni peale,
 ning tema kuningriik mattus pimedusse ning nad närisid
 oma keelt valu pärast 

11 ning teotasid taeva Jumalat oma valude ja paisete pärast,
 ega parandanud meelt oma tegudest. 

12 Kuues valas oma kausi välja suure Eufrati jõe peale,
 ning selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningatele
 päevatõusu poolt. 

13 Ja ma nägin, et lohe suust ja metsalise suust ja
 valeprohveti suust tuli välja kolm rüvedat vaimu otsekui konnad. 

14 Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes
 tulevad kogu ilmamaa kuningate juurde neid koguma sõtta
 Kõigeväelise Jumala suureks päevaks. 

15 Ennäe, ma tulen kui varas! Õnnis on see, kes valvab ning
 hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema
 häbi!  

16 Ja ta kogus nad kokku paika, mida heebrea keeles
 hüütakse Harmagedoon. 

17 Seitsmes valas oma kausi välja õhku, ning vali hääl
 kostis templi seest troonilt: „See on sündinud!” 

18 Ja sündis välke ja hääli ja kõuemürinaid ning
 suur maavärin, millist ei ole olnud sellest ajast, kui inimesed
 on elanud maa peal. See oli määratu suur maavärin. 

19 Ja suur linn jagunes kolmeks osaks ning paganate linnad
 varisesid kokku. Ja suurt Paabelit tuletati meelde Jumala ees, et
 Jumal annaks temale oma raevuviina karika. 

20 Kõik saared põgenesid ning mägesid ei leidunud enam. 
21 Ja suuri raheteri, talendiraskusi, sadas taevast
 alla inimeste peale, ning inimesed teotasid Jumalat rahenuhtluse
 pärast, sest see nuhtlus oli väga suur. 

 «  eelmine  11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  järgmine  »