19
Võidurõõm taevas ja Talle pulmad

1 Pärast seda ma kuulsin otsekui suure rahvahulga valju
 häälekõma taevast hüüdmas:
 „Halleluuja!
 Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal,
 

2 sest tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged!
 Ta on ju mõistnud kohut suure hoora üle,
 kes laostas ilmamaad oma hooramisega,
 ning ta on oma sulaste vere temale kätte maksnud!”
 

3 Ja nad hüüdsid teist korda:
 „Halleluuja!
 Tema suits kerkib üles igavesest ajast igavesti!”
 
 
 

4 Need kakskümmend neli vanemat ja neli olevust heitsid
 maha ning kummardasid Jumalat, kes istub troonil, ja hüüdsid:
 „Aamen, halleluuja!” 

5 Ja troonilt kostis hääl:
 „Kiitke meie Jumalat kõik tema sulased,
 kes teda kardate, pisikesed ja suured!”
 
 
 

6 Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning
 otsekui suurvee kohinat ning otsekui võimast piksemürinat
 hüüdmas:
 „Halleluuja!
 Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema
 kuningana!
 

7 Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au,
 sest Talle pulmad on tulnud
 ning tema naine on ennast seadnud valmis,
 

8 ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse
 peenlinasesse.”
 
 
 See peenlinane on pühade õiged seadmised.
 

9 Ingel ütles mulle: „Kirjuta: Õndsad on need, kes on
 kutsutud Talle pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need
 on Jumala tõelised sõnad.” 

10 Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada. Ja
 ta ütles mulle: „Vaata, ära tee seda! Ma olen kaassulane sinule ja
 su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat,
 sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim!” 

Nägemus ratsanikust valgel hobusel

11 Ma nägin taeva olevat avatud, ning ennäe: valge hobune!
 Selle nimi, kes tema seljas istus, on Ustav ja Tõeline ning tema
 mõistab kohut ja sõdib õiguses. 

12 Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju
 peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu
 kui tema ise. 

13 Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi
 - Jumala Sõna. 

14 Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste
 seljas, üll valge puhas peenlinane. 

15 Ja ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid,
 ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. Tema ise
 tallas Kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt. 

16 Ja temal oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi
 „Kuningate Kuningas ja isandate Issand”.  

17 Ma nägin üht inglit seisvat päikeses ning see hüüdis
 suure häälega kõigile keset taevast lendavaile lindudele:
 „Tulge, lennake kokku Jumala suurele söömaajale, 

18 et te saaksite süüa kuningate liha ja sõjapealike liha ja
 vägevate liha ning hobuste ja nende seljas istujate liha ning kõigi
 vabade ja orjade ning pisikeste ja suurte liha!” 

19 Ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende
 väehulki kogunevat sõda pidama temaga, kes istus valge hobuse
 seljas, ning tema väehulgaga. 

20 Ja metsaline võeti vangi ning koos temaga valeprohvet, kes
 tema ees oli teinud tunnustähti, millega ta eksitas neid, kes
 olid võtnud endale metsalise märgi ja kummardanud tema kuju. Nad
 mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävlis. 

21 Teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes
 istus hobuse seljas. Ja kõigi lindude kõhud said täis nende
 lihast. 

 «  eelmine  13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22  järgmine  »