9
Viies ingel puhub pasunat

1 Viies ingel puhus pasunat ning ma nägin tähe olevat
 kukkunud taevast ilmamaa peale. Sellele anti sügavuse kaevu
 võti 

2 ning ta avas sügavuse kaevu ja kaevust tõusis suitsu
 otsekui suurest ahjust, ning päike ja õhk pimenesid kaevu
 suitsust. 

3 Suitsust tulid ilmamaa peale rohutirtsud, ja neile anti
 meelevald, nagu skorpionidel on meelevald ilmamaa
 peal. 

4 Neile öeldi, et nad ei tohi teha kurja ilmamaa rohule
 ega millelegi, mis haljendab, ega ühelegi puule, vaid ainult
 inimestele, kellel ei ole Jumala pitserit otsaesisel. 

5 Ja neile anti käsk, et nad neid ei tapaks, vaid et nad neid
 piinaksid viis kuud, ning nende piinamine on otsekui skorpioni
 piinamine, kui ta inimest salvab. 

6 Neil päevil inimesed otsivad surma ega leia seda,
 nad igatsevad surra, aga surm põgeneb nende eest. 

7 Ja rohutirtsud olid välimuselt sõjaks seatud hobuste
 sarnased, neil olid pärjad peas otsekui kullast ning nende
 palged olid nagu inimeste palged 

8 ja juuksed nagu naiste juuksed ja nende hambad olid
 otsekui lõvidel. 

9 Neil olid üll soomusrüüd otsekui raudrüüd ning nende
 tiibade kahin oli otsekui kaarikute mürin, kui palju hobuseid
 jookseb sõtta. 

10 Ja neil olid sabad ja astlad nagu skorpionidel,
 ning nende sabades oli meelevald teha inimestele kahju
 viis kuud. 

11 Nende kuningas oli sügavuse ingel, kelle nimi heebrea
 keeles on Abaddon, ja kreeka keeles Apollüon. 

12 Esimene häda on möödas, ennäe, pärast seda tuleb veel kaks
 häda. 

Kuues ingel puhub pasunat

13 Kuues ingel puhus pasunat ning ma kuulsin üht häält
 Jumala ees oleva kuldaltari neljast nurgast, 

14 see hüüdis kuuendale inglile, kelle käes oli pasun: „Lase
 lahti need neli inglit, kes on ahelais suure Eufrati jõe ääres!” 

15 Siis päästeti valla need neli inglit, kes on valmistunud
 selleks tunniks ja päevaks ja kuuks ja aastaks, et tappa kolmandik
 inimestest. 

16 Ja sõjaväe ratsanike arv oli kakskümmend tuhat korda kümme
 tuhat - ma kuulsin nende arvu -, 

17 ning nõnda ma nägin oma nägemuses hobuseid ja nendel
 istujaid. Neil olid tulipunased ja sinised ja väävelkollased
 soomusrüüd ning hobuste pead olid nagu lõvide pead ning nende
 suust tuli välja tuld ja suitsu ja väävlit. 

18 Nende kolme nuhtluse poolt tapeti kolmandik inimesi:
 tule ja suitsu ja väävli läbi, mis tuli nende suust. 

19 Hobuste meelevald oli nende suus ja nende sabades,
 sest nende sabad olid madude sarnased, neil olid pead ning nendega
 nad tegid kahju. 

20 Aga inimesed, keda neis nuhtlustes ei tapetud, ei
 parandanud meelt oma kätetööst, et nad oleksid loobunud kummardamast
 kurje vaime ning kuld- ja hõbe- ja vask- ja kivi- ja
 puujumalaid, kes ei suuda näha ega kuulda ega kõndida. 

21 Nad ei parandanud meelt oma mõrvadest ega oma
 nõidustest ega oma hoorustest ega oma vargustest. 

 «  eelmine  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13  järgmine  »