1
Joosua asub täitma Issanda käsku

1 Ja pärast Issanda sulase Moosese surma kõneles Issand Nuuni
 poja Joosuaga, Moosese teenriga, öeldes:  

2 „Mooses, mu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani,
 sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan
 neile, Iisraeli lastele! 

3 Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, annan ma teile, nagu
 ma Moosesele olen öelnud: 

4 kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni,
 kogu hettide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu
 teie maa-alaks. 

5 Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda
 nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust
 ega jäta sind maha. 

6 Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale
 pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile!  

7 Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu
 Seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu
 sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti
 kõikjal, kuhu sa lähed! 

8 Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle
 sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis
 sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on
 sul kordaminek! 

9 Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku
 ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa
 lähed!”  

10 Ja Joosua andis käsu rahva ülevaatajaile, öeldes: 
11 „Käige leer läbi ja andke rahvale käsk, öeldes: Valmistage
 enestele teemoona, sest kolme päeva pärast te lähete üle
 Jordani, et minna vallutama maad, mille Issand, teie Jumal,
 annab teile pärida!” 

12 Aga ruubenlastele, gaadlastele ja Manasse poolele
 suguharule rääkis Joosua, öeldes:  

13 „Tuletage meelde käsku, mille Issanda sulane Mooses teile
 andis, öeldes: Issand, teie Jumal, lubab teile rahu ja annab
 teile selle maa. 

14 Teie naised, väetid lapsed ja karjad jäägu maale, mille
 Mooses teile on andnud siinpool Jordanit. Aga teie ise, kõik
 võitlusvõimelised, peate võitlusvalmilt minema üle jõe oma
 vendade eel ja aitama neid, 

15 kuni Issand on andnud rahu teie vendadele nagu teilegi ja
 nemadki on pärinud maa, mille Issand neile annab; seejärel võite
 minna tagasi oma pärusmaale ja pärida, mis Issanda sulane Mooses
 teile on andnud siinpool Jordanit, päikesetõusu pool!” 

16 Ja nad vastasid Joosuale, öeldes: „Me teeme kõik, mida sa
 meid käsid, ja läheme igale poole, kuhu sa meid läkitad. 

17 Nagu me kõiges kuulasime Moosest, nõnda tahame kuulata
 sind! Olgu ainult Issand, su Jumal, sinuga, nagu ta oli
 Moosesega!  

18 Igaüks, kes paneb vastu su käsule ega kuula sinu sõnu
 kõiges, mida sa meid käsid teha, surmatagu! Ole ainult vahva ja
 tugev!”  

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »