1
Prohveti kutsumine

1 Jeremija, Hilkija poja sõnad. Jeremija oli Benjamini maal
 Anatotis asuvate preestrite hulgast. 

2 Ta sai Issanda sõna Juuda kuninga Joosija, Aamoni poja
 päevil, tema valitsemise kolmeteistkümnendal aastal, 

3 ja siis veel Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja päevil
 kuni Juuda kuninga Sidkija, Joosija poja üheteistkümnenda aasta
 lõpuni, kuni Jeruusalemma vangiviimiseni viiendas kuus. 

4 Mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
  

5 „Enne kui ma sind emaihus valmistasin,
 tundsin ma sind,
 ja enne kui sa emaüsast välja tulid,
 pühitsesin ma sinu:
 ma panin su rahvastele prohvetiks.”
 
 
 

6 Aga mina ütlesin:
 „Oh Issand Jumal!
 Vaata, ma ei oska rääkida,
 sest ma olen noor.”
 
 
 

7 Kuid Issand ütles mulle:
 „Ära ütle: ma olen noor,
 vaid mine kõikjale,
 kuhu ma sind läkitan,
 ja räägi kõike,
 mida ma sind käsin.
 

8 Ära karda neid,
 sest mina olen sinuga,
 ja päästan sinu,
 ütleb Issand.”
 
 
 

9 Ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Issand
 ütles mulle:
 „Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. 

10 Vaata, ma panen su täna
 rahvaste ja kuningriikide üle,
 kitkuma ja rebima,
 hävitama ja purustama,
 istutama ja rajama.”
 
 
 

11 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta küsis: „Mida sa näed,
 Jeremija?” Mina vastasin: „Ma näen mandlipuu oksa!” 

12 Ja Issand ütles mulle: „Sa oled õigesti näinud, sest mina
 olen valvas oma sõna teoks tegema!” 

13 Ja Issanda sõna tuli mulle teist korda; ta küsis: „Mida sa
 näed?” Mina vastasin: „Ma näen ülekeevat pada põhjakaares!” 

14 Ja Issand ütles mulle:
 „Põhjakaarest pääseb lahti õnnetus
 kõigi maa elanike peale.
 

15 Sest vaata, ma kutsun kõiki suguvõsasid
 põhjapoolseist kuningriikidest,
 ütleb Issand,
 ja need tulevad ning asetavad
 igaüks oma aujärje
 Jeruusalemma väravate ette
 ja kõigi selle müüride vastu ümberringi,
 ja kõigi Juuda linnade vastu.
 

16 Siis ma mõistan nende üle kohut
 kõigi nende pahategude eest,
 et nad jätsid minu maha
 ja suitsutasid teistele jumalatele
 ning kummardasid oma kätetööd.
 

17 Aga sina vööta oma niuded,
 võta kätte ja räägi neile kõik,
 mida ma sul käsin.
 Ära kohku nende ees,
 et mina sind nende ees
 ei peaks kohutama!
 

18 Sest vaata, mina panen su täna
 kindlustatud linnaks ja raudsambaks
 ning vaskmüüriks kogu maa vastu,
 Juuda kuningate, selle vürstide,
 preestrite ja maa rahva vastu.
 

19 Nad võitlevad sinu vastu,
 aga nad ei saa võimust su üle,
 sest mina olen sinuga,
 ütleb Issand,
 ja ma päästan sinu.”
 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »