24
Nägemus kahest viigimarjakorvist

1 Issand näitas mulle, ja vaata, Issanda templi ette oli
 pandud kaks korvi viigimarju, pärast seda kui Paabeli kuningas
 Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast vangi viinud Juuda kuninga
 Jekonja, Joojakimi poja, ja Juuda vürstid, samuti sepad ja
 ehitustöölised, ja oli viinud need Paabelisse. 

2 Ühes korvis olid väga head viigimarjad, varajaste
 viigimarjade sarnased, ja teises korvis olid väga halvad
 viigimarjad, nii halvad, et need ei kõlvanud süüa. 

3 Ja Issand küsis minult: „Mida sa näed, Jeremija?” Mina
 vastasin: „Viigimarju. Head viigimarjad on väga head, aga halvad
 on väga halvad, nii halvad, et need ei kõlba süüa.” 

4 Siis tuli mulle Issanda sõna; ta ütles: 
5 „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Otsekui neid häid
 viigimarju, nõnda hindan ma hästi Juuda vange, keda ma siit
 paigast olen läkitanud Kaldeasse. 

6 Ma heidan silma nende peale heas mõttes ja toon nad tagasi
 sellele maale. Ma ehitan neid ega kisu maha, ja ma istutan neid
 ega kitku välja. 

7 Ja ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Issand.
 Siis on nemad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, sest
 nad pöörduvad minu poole kõigest südamest. 

8 Aga otsekui halbade viigimarjadega, mis on nii halvad, et
 need ei kõlba süüa, tõesti, nõnda ütleb Issand, nõnda talitan ma
 Juuda kuninga Sidkijaga ja tema vürstidega ja Jeruusalemma
 jäägiga, kes on alles jäänud siia maale või kes elavad
 Egiptusemaal.  

9 Ja ma sean nad hirmutuseks ja õnnetuseks kõigile
 kuningriikidele maa peal, teotuseks ja kõnekäänuks, pilkesõnaks
 ja needuseks kõigis paigus, kuhu ma nad tõukan. 

10 Ja ma läkitan nende sekka mõõga, nälja ja katku, kuni nad
 on hävitatud maalt, mille ma olen andnud neile ja nende
 vanemaile.”  

 «  eelmine  19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28  järgmine  »