45
Troostisõnad Baarukile

1 Sõna, mis prohvet Jeremija rääkis Baarukile, Neerija
 pojale, kui see kirjutas raamatusse neid sõnu Jeremija suust
 Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja neljandal aastal; ta
 ütles:  

2 „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, sinu kohta, Baaruk: 
3 Sa ütled: „Häda mulle! Sest Issand lisab mu valule piina!
 Ma olen väsinud ohkamisest, ma ei leia hingamist!” 

4 Ütle siis temale nõnda: Nõnda ütleb Issand: Vaata, mis ma
 olen ehitanud, selle ma kisun maha, ja mis ma olen istutanud,
 selle ma kitkun välja - ja nimelt kogu maa! 

5 Ja sina nõuad enesele suuri asju! Ära nõua! Sest vaata, ma
 toon õnnetuse kõigile, ütleb Issand. Ometi ma jätan sulle
 osaks su elu kõigis paigus, kuhu sa lähed.” 

 «  eelmine  40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49  järgmine  »