7
Väär jumalateenistus

1 Sõna, mis Jeremijale tuli Issandalt, kes ütles: 
2 „Seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle:
 Kuulge Issanda sõna, kogu Juuda, kes tulete sisse neist
 väravaist Issandat kummardama! 

3 Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Parandage oma
 eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika! 

4 Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse: „See on Issanda
 tempel, Issanda tempel, Issanda tempel!” 

5 Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te
 tõesti teete õigust niihästi ühele kui teisele 

6 ega tee liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega
 vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele
 teile enestele õnnetuseks, 

7 siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin
 teie vanemaile muistsest ajast igavesti. 

8 Aga vaata, te loodate valesõnade peale, millest ei ole
 kasu.  

9 Kas tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda
 ja suitsutada Baalile ning käia teiste jumalate järel, keda te
 ei tunne, 

10 ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millele
 on pandud minu nimi, ja öelda: „Me oleme päästetud!”, selleks et
 edasi teha kõiki neid jäledusi? 

11 Ons see koda, millele on pandud minu nimi, teie silmis
 röövlikoobas? Vaata, minagi näen seda seesugusena, ütleb Issand. 

12 Siis minge ometi minu asupaika, mis oli Siilos, kuhu ma
 esiti panin elama oma nime, ja vaadake, kuidas ma sellega
 talitasin oma Iisraeli rahva kurjuse pärast! 

13 Ja nüüd sellepärast, et te olete teinud kõiki neid
 tegusid, ütleb Issand, ja kuna ma teile aegsasti rääkisin ja
 rääkisin, aga teie ei kuulanud, ja kuna ma teid hüüdsin, aga
 teie ei vastanud, 

14 siis ma talitan kojaga, millele on pandud minu nimi, mille
 peale te loodate, ja paigaga, mille ma olen andnud teile ja teie
 vanemaile, nõnda nagu ma talitasin Siiloga, 

15 ja heidan teid ära oma palge eest, nõnda nagu ma heitsin
 ära kõik teie vennad, kogu Efraimi soo. 

16 Aga sina ära palu selle rahva eest ja ära tee nende pärast
 kisa ega palvet, ja ära käi mulle peale, sest ma ei kuule sind!  

17 Eks sa näe, mis nad teevad Juuda linnades ja Jeruusalemma
 tänavail?  

18 Lapsed korjavad puid, isad süütavad tule ja naised
 sõtkuvad tainast, et valmistada ohvrileibu Taevakuningannale. Ja
 nad valavad joogiohvreid teistele jumalatele, et mind teotada.  

19 Kas nad teotavad mind? küsib Issand. Eks nad teota
 iseendid oma häbiks? 

20 Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, mu viha ja mu
 vihalõõm voolab selle paiga peale, inimeste ja loomade peale,
 välja puude ja maa vilja peale, ja see põleb kustutamatult. 

Issandast taganenud Juuda karistus

21 Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Lisage oma
 põletusohvrid tapaohvritele ja sööge liha! 

22 Sest sel päeval, mil ma tõin nad ära Egiptusemaalt, ei
 rääkinud ma teie vanematega ega andnud neile käsku põletus- ja
 tapaohvri kohta, 

23 vaid ma andsin neile selle käsu, öeldes: Kuulake mu
 häält, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas; ja
 käige kõigiti seda teed, mida ma teid käsin, et teil oleks hea
 põli!  

24 Aga nemad ei kuulanud ega pööranud kõrva, vaid käisid oma
 nõu järgi oma kurja südame paadumuses, ja nad läksid tagasi, aga
 mitte edasi. 

25 Alates sellest päevast, kui teie vanemad lahkusid
 Egiptusemaalt, kuni tänapäevani olen ma läkitanud teie juurde
 kõik oma sulased prohvetid - läkitanud päevast päeva -, 

26 aga teie ei kuulanud mind ega pööranud kõrva, vaid jäite
 kangekaelseiks; te tegite rohkem paha kui teie vanemad. 

27 Ja kui sa neile kõike seda räägid, siis nad ei kuula sind,
 ja kui sa neid hüüad, siis nad ei vasta sulle. 

28 Seepärast ütle neile: See on rahvas, kes ei kuula Issanda,
 oma Jumala häält ega võta vastu hoiatust. Tõde on kadunud ja
 hävinud nende suust.
  

29 Lõika oma juuksed ja viska need ära,
 ja alusta nutulaulu küngastel,
 sest Issand on põlanud ja hüljanud
 oma vihaaluse sugupõlve.
 
 

30 Sest Juuda lapsed on kurja teinud minu silmis, ütleb
 Issand. Nad on asetanud oma jäledused kotta, millele on pandud
 minu nimi, ja on selle roojastanud. 

31 Ja nad on ehitanud Põletuspaiga ohvrikünkad, mis on
 Ben-Hinnomi orus, et põletada tules oma poegi ja tütreid, mida
 mina ei ole käskinud ja mis mulle ei ole meeldegi tulnud. 

32 Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam
 ei öelda Põletuspaik ja Ben-Hinnomi org, vaid Tapaorg, ja
 Põletuspaika maetaksegi, sest muud paika ei ole. 

33 Ja selle rahva laibad saavad taeva lindude ja maa
 loomade roaks, aga peletajat ei ole. 

34 Ja ma lõpetan Juuda linnadest ja Jeruusalemma tänavailt
 lustihääle ja rõõmuhääle, peigmehe hääle ja pruudi hääle, sest
 maa muutub varemeiks.
  

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »