39
Hiskija võtab vastu Paabeli saadikud

1 Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg,
 saadikud kingitustega Hiskija juurde, kui ta oli kuulnud tema
 haigusest ning paranemisest. 

2 Ja Hiskija tundis neist rõõmu ja näitas neile oma varaaita,
 hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja kogu oma
 sõjariistade kambrit ning kõike, mis leidus ta varanduste hulgas;
 Hiskija ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma
 valitsemisalal.  

3 Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskija juurde ja küsis temalt:
 „Mida need mehed rääkisid ja kust nad su juurde tulid?” Ja Hiskija
 vastas: „Nad tulid mu juurde kaugelt maalt, Paabelist.” 

4 Siis ta küsis: „Mida nad su kojas nägid?” Ja Hiskija vastas: „Nad
 nägid kõike, mis mu kojas on; oma varanduste hulgast ei jätnud ma
 midagi neile näitamata.” 

5 Siis Jesaja ütles Hiskijale: „Kuule vägede Issanda sõna: 
6 Vaata, päevad tulevad, mil kõik, mis su kojas on ja mis su
 vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse! Mitte midagi
 ei jää järele, ütleb Issand. 

7 Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad,
 võetakse mõned ja neist saavad õukonnateenrid Paabeli kuninga palees.” 

8 Siis Hiskija ütles Jesajale: „Issanda sõna, mida sa oled
 kõnelnud, on hea.” Sest ta mõtles: „Minu päevil on ju ometi rahu ning
 julgeolek.”  

 «  eelmine  34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43  järgmine  »