1
Kaanani vallutamine jätkub

1 Pärast Joosua surma küsisid Iisraeli lapsed Issandalt,
 öeldes: „Kes meist peab esimesena minema sõtta kaananlaste
 vastu?”  

2 Ja Issand vastas: „Mingu Juuda! Vaata, ma annan maa
 tema kätte.” 

3 Siis ütles Juuda oma vennale Siimeonile: „Tule koos minuga
 minu liisuosale ja sõdime kaananlaste vastu, siis tulen ka mina
 koos sinuga sinu liisuosale!” Ja Siimeon läks koos temaga. 

4 Juuda läks ja Issand andis nende kätte kaananlased ja
 perislased; Besekis lõid nad neist maha kümme tuhat meest. 

5 Besekis kohtasid nad Adoni-Besekit, sõdisid tema vastu ning
 lõid kaananlasi ja perislasi. 

6 Adoni-Besek aga põgenes ja nad ajasid teda taga ning võtsid
 ta kinni ja raiusid tal pöidlad kätelt ja suured varbad
 jalgadelt.  

7 Ja Adoni-Besek ütles: „Seitsekümmend kuningat, kelle kätelt
 olid raiutud pöidlad ja jalgadelt suured varbad, olid
 korjamas raasukesi mu laua all. Nõnda nagu ma ise tegin, nõnda tasus
 Jumal mulle.” Ta viidi Jeruusalemma ja ta suri seal. 

8 Ja juudalased sõdisid Jeruusalemma vastu, vallutasid selle,
 lõid elanikud maha mõõgateraga ja põletasid linna tulega. 

9 Seejärel läksid juudalased sõdima kaananlaste vastu, kes
 elasid mäestikus, Lõunamaal ja madalikul. 

10 Nii läks Juuda kaananlaste vastu, kes elasid Hebronis;
 Hebroni nimi oli muiste Kirjat-Arba; ja nad lõid Seesaid,
 Ahimani ja Talmaid. 

11 Sealt läks ta Debiri elanike vastu; Debiri nimi oli muiste
 Kirjat-Seefer. 

12 Ja Kaaleb ütles: „Kes Kirjat-Seeferit lööb ja selle
 vallutab, sellele ma annan naiseks oma tütre Aksa.” 

13 Kui Otniel, Kaalebi noorema venna Kenase poeg, selle
 vallutas, siis ta andis oma tütre Aksa temale naiseks. 

14 Ja kui Aksa tuli, siis Otniel kehutas teda oma isalt põldu
 nõudma. Kui Aksa eesli seljast maha hüppas, küsis Kaaleb: „Mida sa
 soovid?”  

15 Ja ta vastas: „Anna mulle üks kingitus! Et sa mind oled
 andnud kuivale maale, siis anna mulle ka veeallikaid!” Ja Kaaleb
 andis temale ülemised allikad ja alumised allikad. 

16 Ja Moosese äia, keenlase lapsed olid tulnud Palmidelinnast
 koos juudalastega Juuda kõrbe, mis on Aradi Negebis; nad läksid
 ja elasid sealse rahva hulgas. 

17 Ja Juuda läks oma venna Siimeoniga ja nad lõid neid
 kaananlasi, kes elasid Sefatis, ja hävitasid linna sootuks; ja
 linnale pandi nimeks Horma. 

18 Ja Juuda vallutas Assa ja selle maa-ala, Askeloni ja selle
 maa-ala, Ekroni ja selle maa-ala. 

19 Issand oli Juudaga ja seetõttu ta vallutas mäestiku; aga
 ta ei suutnud ära ajada oru elanikke, sest neil olid
 raudsõjavankrid.  

20 Ja Kaalebile anti Hebron, nagu Mooses oli käskinud, ja
 tema ajas sealt ära kolm anaklast. 

21 Aga benjaminlased ei ajanud ära jebuuslasi, kes elasid
 Jeruusalemmas, ja nii elavad jebuuslased Jeruusalemmas koos
 benjaminlastega tänapäevani. 

22 Ka Joosepi sugu läks teele, nad läksid Peetelisse ja
 Issand oli nendega. 

23 Kui Joosepi sugu laskis Peetelis maad kuulata, linna nimi
 oli muiste Luus, 

24 siis luurajad nägid ühte meest linnast välja tulevat ning
 ütlesid sellele: „Näita nüüd meile, kust me pääseme linna, siis
 me anname sulle armu!” 

25 Siis ta näitas neile linna sissepääsu ja nad lõid
 mõõgateraga maha linna elanikud, mehe ja kogu tema suguvõsa aga
 lasksid nad minna. 

26 Ja see mees läks hettide maale ja ehitas sinna linna ning
 pani sellele nimeks Luus; see on selle nimi tänapäevani. 

27 Aga Manasse ei vallutanud Beet-Seani ega selle tütarlinnu,
 ei Taanakit ega selle tütarlinnu, ei Doori elanikke ega selle
 tütarlinnu, ei Jibleami elanikke ega selle tütarlinnu, ei
 Megiddo elanikke ega selle tütarlinnu, vaid kaananlased jäid
 elama sellele maale. 

28 Aga kui Iisrael sai tugevamaks, siis nad panid
 kaananlastele peale töökohustuse ega ajanud neid hoopiski mitte
 ära.  

29 Efraim ei ajanud ära kaananlasi, kes elasid Geseris, vaid
 kaananlased Geseris jäid elama tema keskele. 

30 Sebulon ei ajanud ära Kitroni elanikke ega Nahaloli
 elanikke, vaid kaananlased elasid tema keskel ja said
 töökohustuslikeks.  

31 Aaser ei ajanud ära Akko elanikke ega Siidoni, Ahlabi,
 Aksibi, Helba, Afiki ja Rehobi elanikke. 

32 Nii elasid aaserlased maa elanike, kaananlaste keskel,
 sest nad ei ajanud neid ära. 

33 Naftali ei ajanud ära Beet-Semesi elanikke ega Beet-Anati
 elanikke, vaid elas maa elanike, kaananlaste keskel; aga
 Beet-Semesi ja Beet-Anati elanikud said neile töökohustuslikeks. 

34 Emorlased tõrjusid daanlased mäestikku ega lasknud neid
 tulla orgu. 

35 Ja emorlased jäid elama Har-Heresisse, Ajjaloni ja
 Saalbimi; aga Joosepi soo käsi osutus neile rängaks ja nad said
 töökohustuslikeks.  

36 Ja emorlaste maa-ala piir kulges Skorpionide tõusuteest
 Selasse ja kõrgemale. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »