12
Jefta riid efraimlastega

1 Aga Efraimi mehed hüüti kokku ja nad läksid põhja poole
 ning ütlesid Jeftale: „Mispärast sa läksid sõdima ammonlaste
 vastu ega kutsunud meid, et oleksime tulnud koos sinuga? Me
 põletame tulega sinu koja su pealt!” 

2 Ja Jefta vastas neile: „Minul ja mu rahval oli suur riid
 ammonlastega; siis ma hüüdsin teid, aga te ei päästnud mind
 nende käest. 

3 Ja kui ma nägin, et päästjaid ei olnud, siis ma võtsin oma
 elu iseenese kätte ning läksin ammonlaste vastu ja Issand andis
 nad minu kätte. Miks tulete nüüd minu juurde ja sõdite minu
 vastu?”  

4 Ja Jefta kogus kokku kõik Gileadi mehed ning sõdis Efraimi
 vastu; ja Gileadi mehed lõid Efraimi, kes oli öelnud: „Te olete
 Efraimist ära jooksnud. Gilead on keset Efraimi ja keset
 Manasset.”  

5 Ja Gilead vallutas Jordani koolmed Efraimi poole; kui siis
 mõni Efraimi põgenik ütles: „Lase ma lähen üle!”, küsisid Gileadi
 mehed temalt: „Kas sa oled efraimlane?” Ja kui ta vastas: „Ei!”, 

6 ütlesid nad temale: „Ütle siis: Ŵibbolet!”; ütles ta aga:
 „Sibbolet”, sellepärast et ta ei osanud õigesti hääldada, võtsid
 nad ta kinni ja tapsid Jordani koolmete juures. Nõnda langes sel
 ajal Efraimist nelikümmend kaks tuhat. 

7 Ja Jefta mõistis Iisraelile kohut kuus aastat; siis
 gileadlane Jefta suri ja ta maeti oma linna Gileadis. 

Kohtumõistjad Ibsan, Eelon ja Abdon

8 Ja pärast teda mõistis Iisraelile kohut Ibsan Petlemmast.  
9 Temal oli kolmkümmend poega; ta pani kolmkümmend tütart
 väljapoole mehele ja tõi oma poegadele kolmkümmend tütart
 väljastpoolt; ta mõistis Iisraelile kohut seitse aastat. 

10 Siis Ibsan suri ja ta maeti Petlemma. 

11 Ja pärast teda mõistis Iisraelile kohut Eelon,
 sebulonlane; tema mõistis Iisraelile kohut kümme aastat. 

12 Siis sebulonlane Eelon suri ja ta maeti Ajjalonisse
 Sebuloni maale. 

13 Ja pärast teda mõistis Iisraelile kohut Abdon, Hilleli
 poeg, piraatonlane. 

14 Temal oli nelikümmend poega ja kolmkümmend pojapoega, kes
 ratsutasid seitsmekümne eesli seljas; tema mõistis Iisraelile
 kohut kaheksa aastat. 

15 Siis piraatonlane Abdon, Hilleli poeg, suri ja ta maeti
 Piraatonisse, Efraimi maale amalekkide mäestikku. 

 «  eelmine  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16  järgmine  »