13
Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust

1 Ja kui nad pühakojast lahkusid, ütles üks ta jüngreid
 talle: „Õpetaja, ennäe, missugused kivid ja missugused hooned!” 

2 Ja Jeesus ütles talle: „Kas sa pead silmas neid suuri hooneid?
 Ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!” 

3 Ja kui Jeesus istus Õlimäel pühakoja vastas, küsisid
 Peetrus ja Jaakobus ja Johannes ja Andreas temalt omavahel
 olles: 

4 „Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on
 tunnustäheks, kui kõik see hakkab täituma?” 

5 Aga Jeesus hakkas neile rääkima: „Vaadake, et keegi teid ei
 eksitaks! 

6 Paljud tulevad minu nimel, öeldes: „Mina olengi see!”
 ja eksitavad paljusid. 

7 Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, ärge ehmuge:
 see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. 

8 Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik
 kuningriigi vastu, paiguti on maavärinaid ja näljahäda - need
 on sünnitusvalude algus. 

9 Aga teie vaadake iseennast: minu pärast antakse teid
 ülemkohtute kätte ja teid pekstakse sünagoogides ning seatakse
 maavalitsejate ja kuningate ette, tunnistuseks neile. 

10 Ja kõigile rahvaile peab enne kuulutatama evangeeliumi. 
11 Ja kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge
 muretsege ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida
 iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad,
 vaid Püha Vaim. 

12 Ja vend annab surma venna ja isa lapse ja lapsed tõusevad
 vanemate vastu ja lasevad nad surmata 

13 ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga
 kes peab vastu lõpuni, see pääseb. 

14 Aga kui te näete hävituse koletist seisvat seal, kus
 see ei tohiks seista - lugeja mõtelgu sellele! -, siis need,
 kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse, 

15 ja kes on katusel, ärgu tulgu alla ega mingu oma majast
 midagi võtma, 

16 ja kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube! 
17 Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad
 neil päevil! 

18 Aga palvetage, et see ei juhtuks talvel, 
19 sest need on ahistuse päevad, milliseid pole olnud
 loomise algusest, mille Jumal on loonud, kuni praeguse ajani, ega
 tulegi enam. 

20 Ja kui Issand ei oleks nende päevade arvu kahandanud, siis
 ei pääseks ükski, kuid valitute pärast, keda tema on ära
 valinud, on ta kahandanud neid päevi. 

Jeesus õhutab valvama

21 Ja kui siis keegi ütleb teile: „Ennäe, Kristus on siin!
 Ennäe, seal!”, ärge uskuge, 

22 sest tõuseb valekristusi ja valeprohveteid ja need pakuvad
 tunnustähti ja imetähti, et kui võimalik, eksitada ka valituid. 

23 Aga teie vaadake: mina olen teile kõik ette öelnud! 

24 Kuid neil päevil pärast seda ahistust
 pimeneb päike
 ja kuu ei anna oma kuma
 

25 ning tähed on taevast kukkumas
 ja taeva vägesid kõigutatakse.
 
 

26 Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe
 ja kirkusega. 

27 Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud
 neljast tuulest, maa äärest taeva ääreni. 

28 Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad
 noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on
 lähedal - 

29 nõnda ka teie, kui te näete seda kõike sündivat, tundke ära,
 et tema on lähedal, ukse taga. 

30 Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, enne
 kui kõik see on sündinud. 

31 Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi! 

32 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas
 ega Poeg, ainult Isa üksi. 

33 Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on
 käes! 

34 Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja,
 andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal
 käskides valvata, 

35 nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand
 tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või
 varahommikul, 

36 et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. 
37 Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: Valvake!” 

 «  eelmine  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16  järgmine  »