16
Jeesuse ülestõusmine

1 Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja
 Jaakobuse ema Maarja ja Saloome lõhnarohte, et tulla Jeesust
 võidma. 

2 Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just
 tõusmas, tulid nad haua juurde. 

3 Ja nad ütlesid üksteisele: „Kes küll veeretab meil kivi
 hauakambri ukse eest ära?” 

4 Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära
 veeretatud. Aga see oli väga suur. 

5 Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas
 noorukit, riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas hirm. 

6 Aga nooruk ütles neile: „Ärge kartke! Te otsite
 ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda
 ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi! 

7 Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele: Ta läheb
 teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta
 teile ütles.” 

8 Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid
 oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi
 midagi, sest nad kartsid. 

9 [Aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles
 tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta
 oli seitse kurja vaimu välja ajanud, 

10 ja too läks ja kuulutas neile, kes olid tulnud koos
 temaga, kui nad leinasid ja nutsid. 

11 Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab ja et
 Maarja Magdaleena oli teda elusana näinud. 

12 Aga seejärel näitas Jeesus end teisel kujul kahele
 teekäijale nende seast, kes olid minemas maale. 

13 Ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei
 uskunud neidki. 

14 Viimaks näitas Jeesus end neile üheteistkümnele, kui nad
 lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et
 nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta
 ülesäratamist. 

Jeesus läkitab jüngrid evangeeliumi kuulutama

15 Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage
 evangeeliumi kogu loodule! 

16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes
 ei usu, mõistetakse hukka. 

17 Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel
 ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, 

18 tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad
 jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid;
 haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.” 

19 Kui Issand [Jeesus] oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse
 ja ta istus Jumala paremale käele. 

20 Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning
 Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.] 

 «  eelmine  7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16  järgmine  »