7
Jeesus vastab etteheidetele pärimuste rikkumise kohta

1 Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud
 Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, 

2 nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab
 pesemata kätega leiba söövat. 

3 Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on
 kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate
 pärimusest. 

4 Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on
 käsi loputanud, ja on palju muud, mida nad on võtnud
 pidada: karikate ja kausside ja katelde [ja lavatsite] pesemist. 

5 Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt: „Miks sinu
 jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba
 pühitsemata kätega?” 

6 Aga Jeesus ütles neile: „Kui hästi on teist,
 silmakirjatsejatest, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud:
 „See rahvas austab mind huultega,
 nende süda on aga minust kaugel.
 

7 Ilmaaegu nad teenivad mind,
 õpetades õpetusena inimeste käskimisi.”
 
 
 

8 Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust.” 
9 Ja Jeesus ütles neile: „Kui osavasti te teete
 Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust! 

10 Mooses ütles ju: „Austa oma isa ja oma ema!” ja „Kes isa või
 ema sajatab, peab surma surema!”, 

11 teie aga ütlete: Kui inimene ütleb isale või emale: „Mis
 sinul iganes oleks minu käest saada, on korban”, see tähendab:
 templile pühendatud ohvriand, 

12 siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks, 
13 muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te
 olete pärinud. Ja te teete palju niisugust.” 

14 Ja kui Jeesus oli taas rahvahulga enda juurde kutsunud,
 ütles ta neile: „Kuulge mind kõik ja mõistke! 

15 Väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes
 võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja
 tuleb, rüvetab inimest.  

16 [Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu!]” 

17 Kui Jeesus läks rahvahulga keskelt koju, küsisid ta
 jüngrid temalt selle tähendamissõna tähendust. 

18 Ja tema ütles neile: „Kas teiegi olete mõistmatud? Kas
 te ei saa aru, et miski väljast inimesse tulev ei saa teda
 rüvetada, 

19 sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle
 välja?” Sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. 

20 Aga ta ütles: „Mis inimesest välja tuleb, see rüvetab
 inimest, 

21 sest seest, inimese südamest, tuleb välja halbu arutlusi,
 hooramist, vargust, tapmist, 

22 abielurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust,
 liiderlikkust, kadedust, pühaduseteotust, kõrkust, rumalust - 

23 kõik need pahed tulevad seest välja, ja need
 rüvetavad inimest.” 

Jeesus kuuleb Kaanani naise palvet

24 Aga Jeesus tõusis ja läks sealt ära Tüürose alale.
 Ja ta läks sisse ühte majja, soovides, et keegi ei tunneks teda
 ära. Ent ta ei saanud jääda varju, 

25 sest otsekohe tuli üks naine, kes oli temast kuulnud,
 kelle tütrekesel oli rüve vaim, ning langes ta jalge ette. 

26 Aga see naine oli kreeklanna, pärit Sürofoiniikiast, ja
 see palus teda, et ta ajaks kurja vaimu tema tütrest välja. 

27 Ja Jeesus ütles talle: „Lase esmalt lastel saada kõhud
 täis, ei ole ju ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele!” 

28 Naine aga vastas talle: „Issand, koerakesed ju söövad laua
 all laste raasukesi!” 

29 Ja Jeesus ütles talle: „Sellesama sõna pärast mine! Kuri
 vaim on sinu tütrest ära läinud!” 

30 Ja naine läks koju ja leidis lapse voodis magamas
 ja kurja vaimu olevat lahkunud. 

Jeesus tervendab kurttumma

31 Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni
 Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa piirkonna keskele. 

32 Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda,
 et ta paneks oma käe ta peale. 

33 Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma
 sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt 

34 ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle:
 „Effata!”, see on „Avane!” 

35 ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses
 valla ning ta rääkis korralikult. 

36 Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest
 kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam
 nad jutustasid. 

37 Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid: „Kõik on ta
 teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima!” 

 «  eelmine  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  järgmine  »