11
Jüngri vastuvõtmise palgast

1 Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise
 oma kaheteistkümnele jüngrile, siis siirdus ta sealt edasi
 õpetama ja jutlustama nende linnadesse. 

Jeesus vastab Ristija Johannesele

2 Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest,
 saatis ta oma jüngreid 

3 temalt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või
 jääme ootama teist?” 

4 Ja Jeesus vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te
 kuulete ja näete: 

5 pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised
 saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja
 vaestele kuulutatakse evangeeliumi 

6 ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!” 

Jeesus kõneleb Ristija Johannesest

7 Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele
 kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui
 läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? 

8 Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas
 pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on
 kuningakodades. 

9 Või miks te läksite välja? Kas vaatama
 prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit! 

10 Tema ongi see, kellest on kirjutatud:
 Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala,
 kes tasandab sinu tee su ees.
 
 
 

11 Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole
 tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on
 suurem temast. 

12 Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja
 ründajad kisuvad selle endale. 

13 Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni, 
14 ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi
 tulema. 

15 Kel kõrvad on, see kuulgu! 

16 Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on
 laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele:
  

17 Me oleme teile vilet puhunud,
 ja te ei ole tantsinud.
 Me oleme teile itkenud,
 ja te ei ole vastu rindu löönud.
 
 

18 Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad:
 „Tal on kuri vaim.” 

19 Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: „Ennäe,
 see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste
 sõber!” Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod.” 

Jeesus hurjutab Galilea linnu

20 Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem
 oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt
 parandanud: 

21 „Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui
 Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis
 teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja
 tuhas meelt parandanud. 

22 Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on
 kohtupäeval hõlpsam põli kui teil! 

23 Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse
 taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas
 oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks
 püsinud tänini. 

24 Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval
 hõlpsam põli kui sinul!” 

Jeesus kutsub koormatuid

25 Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja
 maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike
 eest ja oled selle ilmutanud väetitele! 

26 Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. 
27 Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne
 Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see,
 kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. 

28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud,
 ja mina annan teile hingamise! 

29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina
 olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma
 hingedele, 

30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” 

 «  eelmine  6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15  järgmine  »