15
Jeesus vastab etteheidetele pärimuste rikkumise kohta

1 Siis tuli Jeruusalemmast Jeesuse juurde varisere ja
 kirjatundjaid, kes ütlesid: 

2 „Miks sinu jüngrid astuvad üle esivanemate
 pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba
 võtma.” 

3 Aga tema vastas neile: „Miks teie ise astute üle
 Jumala käsust oma pärimuse pärast? 

4 Jumal ütleb ju: Austa isa ja ema, ja kes isa või ema
 sajatab, peab surma surema. 

5 Teie aga lausute: Kui keegi ütleb isale või emale: „Olen
 selle pühendanud templile ohvrianniks, mis sina pidid minu käest
 saama”, 

6 siis ta ei pea enam oma vanemat austama. Teie olete muutnud
 Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. 

7 Te silmakirjatsejad, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja:
  

8 See rahvas austab mind huultega,
 nende süda on aga minust kaugel.
 

9 Ilmaaegu teenivad nad mind,
 õpetades õpetusena inimeste käskimisi.”
 
 
 

10 Ja kui Jeesus oli rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles
 ta neile: „Kuulge ja mõistke! 

11 Inimest ei rüveta see, mis ta suust sisse läheb, vaid see,
 mis suust välja tuleb, rüvetab inimest.” 

12 Siis astusid Jeesuse jüngrid tema juurde ja ütlesid talle:
 „Kas sa tead, et seda sõna kuuldes said variserid pahaseks?” 

13 Tema vastas: „Iga taim, mida minu taevane Isa ei ole
 istutanud, juuritakse välja. 

14 Jätke nad! Nad on pimedate sõgedad teejuhid. Aga kui pime
 juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku.” 

15 Aga Peetrus vastas talle: „Selgita meile seda
 mõistukõnet!” 

16 Jeesus ütles: „Kas ka teie veel ei mõista? 
17 Kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu
 ja heidetakse jälle välja? 

18 Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest, 
19 sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist,
 abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust. 

20 Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemata kätega
 söömine ei rüveta inimest.” 

Jeesus kuuleb Kaanani naise palvet

21 Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni
 aladele. 

22 Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja
 hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim
 vaevab mu tütart hirmsasti.” 

23 Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid
 ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab
 meie taga!” 

24 Tema vastas: „Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli
 soo kadunud lammaste juurde.” 

25 Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: „Issand, aita
 mind!” 

26 Jeesus vastas: „Ei ole ilus võtta laste leiba ja
 visata koerakestele.” 

27 Ent tema ütles: „Ei ole küll, Issand, ometi söövad
 koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad.” 

28 Siis Jeesus vastas talle: „Oh naine, sinu usk on suur!
 Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal
 tunnil. 

Jeesus tervendab palju vigaseid

29 Ja sealt siirdus Jeesus Galilea järve äärde ning läks üles
 mäele ja istus sinna. 

30 Ja ta juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid,
 vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema
 jalgade ette ja tema tegi nad terveks, 

31 nii et rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid
 tervena ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja nad
 ülistasid Iisraeli Jumalat. 

Jeesus söödab nelja tuhandet meest

32 Aga Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles: „Mul
 on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu juures
 viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid söömata
 ära lasta, et nad teel ei nõrkeks.” 

33 Jüngrid vastasid talle: „Kust me siin kõrbes nõnda
 palju leiba võtame, et nii suure rahvahulga kõhud saaksid täis?” 

34 Jeesus ütles neile: „Mitu leiba teil on?” Nemad
 ütlesid: „Seitse, ja mõned kalakesed.” 

35 Ja ta käskis rahvahulgal maha istuda, 
36 võttis need seitse leiba ja kalad ning tänades murdis ja
 andis jüngrite kätte, jüngrid aga rahva kätte. 

37 Ja nad kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi
 korjati seitse korvitäit. 

38 Sööjaid oli aga neli tuhat meest, peale selle veel naised
 ja lapsed. 

39 Ja kui Jeesus oli lasknud rahvahulgal ära minna, astus ta
 paati ja tuli Magadani piirkonda. 

 «  eelmine  10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19  järgmine  »