20
Tähendamissõna töötegijaist viinamäel

1 Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja
 palkama töötegijaid oma viinamäele. 

2 Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele
 teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. 

3 Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi
 jõude seismas 

4 ja ta ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele, ja ma annan
 teile, mis iganes õiglane!” 

5 Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal
 tunnil ning tegi nõndasamuti. 

6 Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis ta teisi
 seisvat ja ütles neilegi: „Mis te siin kogu päeva jõude
 seisate?” 

7 Nad ütlesid talle: „Meid ei ole keegi palganud.” Ta ütles
 neile: „Minge ka teie viinamäele!” 

8 Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma
 valitsejale: „Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni
 esimeseni!” 

9 Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ning said igaüks
 ühe teenari. 

10 Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad
 rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. 

11 Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid
 majaisanda üle: 

12 „Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent
 sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva
 koormat ja lõõska!” 

13 Isand aga vastas ühele nendest: „Sõber, ma ei tee
 sulle ülekohut! Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele
 teenarile? 

14 Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele
 viimasele tahan ma anda nagu sullegi! 

15 Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu
 silm kade, et mina olen hea?” 

16 Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. [Sest
 paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud.]” 

Jeesus kuulutab kolmandat korda ette oma surma ja ülestõusmist

17 Kui Jeesus läks üles Jeruusalemma, võttis ta
 kaksteist jüngrit kõrvale ja ütles neile teel: 

18 „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg
 antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need
 mõistavad ta surma 

19 ja annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja
 risti lüüa; ning kolmandal päeval äratatakse ta üles.” 

Igatsus au järele

20 Siis astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega
 Jeesuse juurde, kummardas ja palus temalt midagi. 

21 Jeesus küsis: „Mida sa tahad?” Naine ütles talle: „Ütle, et
 need mu kaks poega istuksid su Kuningriigis üks su paremal ja
 teine su pahemal käel!” 

22 Aga Jeesus kostis: „Teie ei tea, mida te palute. Kas te
 võite juua karikast, mida minul tuleb juua?” Nad vastasid talle:
 „Võime küll!” 

23 Tema ütles neile: „Küllap te joote minu karikast, kuid
 istuda mu paremal või pahemal käel - ei ole minul seda anda,
 vaid see antakse neile, kellele mu Isa selle on valmistanud.” 

24 Ja kui need kümme sellest kuulsid, läks nende meel
 pahaseks kahe venna peale. 

25 Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles: „Te teate, et
 rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured
 meelevallatsevad nende kallal. 

26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas
 tahab saada suureks, olgu teie teenija, 

27 ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie
 sulane, 

28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast
 teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude
 eest!” 

Jeesus teeb nägijaks kaks pimedat

29 Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur
 rahvahulk. 

30 Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid,
 et Jeesus möödub, kisendasid nad: „Halasta meie peale, Issand,
 Taaveti Poeg!” 

31 Rahvahulk aga sõitles neid, et nad vaikiksid. Kuid nemad
 kisendasid veel rohkem: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti
 Poeg!” 

32 Ja Jeesus seisatas, kutsus neid ja ütles: „Mida te tahate,
 et ma teile teeksin?” 

33 Nemad ütlesid talle: „Issand, et meie silmad avaneksid!” 
34 Jeesusel hakkas neist hale ja ta puudutas nende silmi. Ja
 kohe nägid nad jälle ning läksid temaga kaasa. 

 «  eelmine  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24  järgmine  »