23
Jeesuse kõne kirjatundjatest ja variseridest

1 Siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele: 
2 „Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. 
3 Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja
 pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad
 küll, aga ise ei tee! 

4 Nad seovad kokku ränki ja vaevukantavaid koormaid ja
 panevad need inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrmeotsagagi
 neid liigutada. 

5 Kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid
 vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja
 palvetupsud suuremaks. 

6 Nad armastavad esimesi kohti võõruspidudel ja esimesi
 istmeid sünagoogides 

7 ja teretamisi turgudel ja seda, et inimesed hüüaksid neid
 rabiks. 

8 Teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie
 Õpetaja, teie kõik olete aga vennad! 

9 Ja ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks
 on teie Isa, see taevane! 

10 Ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, sest ainult
 üks on teie Juhataja - Kristus! 

11 Aga suurim teie seast olgu teie teenija! 
12 Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise
 alandab, seda ülendatakse. 

13 Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
 silmakirjatsejad, et te lukustate taevariigi inimeste eest! Ise
 te ei lähe sinna sisse ega lase sisse ka neid, kes tahaksid
 minna.  

14 [Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
 silmakirjatsejad, et te neelate alla lesknaiste majad ja
 silmakirjaks venitate palvetused pikaks! Seepärast te saate seda
 rängema kohtuotsuse.] 

15 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
 silmakirjatsejad! Te rändate läbi mered ja mandrid, et pöörata
 kas või üks oma usku, ja kui see sünnib, siis te teete temast
 põrgulise, kahevõrra niisuguse, kui te ise olete. 

16 Häda teile, te sõgedad teejuhid, kes te ütlete: „Kes
 iganes vannub templi juures, selle vanne ei loe midagi, kes aga
 iganes vannub templi kulla juures, see on kohustatud vannet täitma.” 

17 Te rumalad ja sõgedad! Kumb on suurem, kas kuld või
 tempel, mis kulla pühitseb? 

18 Te ütlete: „Kes iganes vannub altari juures, selle vanne ei
 loe midagi, aga kes iganes vannub altaril oleva ohvrianni juures,
 see on kohustatud vannet täitma.” 

19 Teie sõgedad, kumb siis on suurem, kas ohvriand või altar,
 mis ohvrianni pühitseb? 

20 Niisiis, kes vannub altari juures, see vannub selle ja kõige
 juures, mis on altaril, 

21 ja kes vannub templi juures, see vannub selle ja tema
 juures, kes templis elab, 

22 ja kes vannub taeva juures, see vannub Jumala trooni ja
 troonil istuja juures. 

23 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
 silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja
 köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest - õigluse
 ja halastuse ja ustavuse! Üht tuleb teha, kuid
 teist ei tohi jätta kõrvale! 

24 Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed, aga
 kaamelid neelate alla. 

25 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
 silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt,
 aga seest on need täis riisumist ja aplust! 

26 Sa sõge variser! Puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka
 väljast saaks puhtaks! 

27 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
 silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis
 väljastpoolt paistavad küll nägusad, aga seestpoolt on täis
 surnuluid ja kõiksugust roisku! 

28 Nõnda paistate ka teie inimestele õigetena, aga seestpoolt
 olete täis silmakirjatsemist ja ülekohut. 

29 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te
 silmakirjatsejad, sest te ehitate prohvetite hauamärke ja ehite
 õigete hauakambreid 

30 ja ütlete: „Kui meie oleksime elanud oma esiisade päevil,
 siis meie küll ei oleks olnud nende kaasosalised prohvetite vere
 valamisel.” 

31 Nõnda te tunnistate ise eneste kohta, et teie olete
 prohvetite tapjate pojad. 

32 Täitke siis teiegi oma vanemate mõõt! 
33 Te maod, te rästikute sugu, kuidas te võiksite põgeneda
 ära põrgu kohtust? 

34 Seepärast, vaata, mina läkitan teie juurde prohveteid ja
 tarku ja kirjatundjaid ning osa te tapate ja lööte risti ning
 osa te piitsutate oma sünagoogides ja jälitate neid linnast
 linna, 

35 et teie peale tuleks kõik õige veri, mis on valatud maa
 peal õige Aabeli verest kuni Berekja poja Sakarja vereni, kelle
 te tapsite templi ja altari vahel. 

36 Tõesti, ma ütlen teile, see kõik tuleb selle
 sugupõlve peale! 

Jeesus kurdab Jeruusalemma saatuse pärast

37 Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja
 viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud!
 Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana
 kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud! 

38 Vaata, teie koda jäetakse maha, 
39 sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni
 te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!” 

 «  eelmine  18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27  järgmine  »