111
Jumal hoolitseb oma rahva eest

1 Halleluuja!
 Ma tänan Issandat kõigest südamest
 õiglaste osaduses ja koguduses!
 

2 Suured on Issanda teod,
 uuritavad kõigile,
 kellel neist on hea meel.
 

3 Aulised ja ülevad on tema tööd
 ja tema õigus kestab igavesti.
 

4 Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele.
 Halastaja ja armuline on Issand.
 

5 Ta annab toidust neile, kes teda kardavad,
 ta peab igavesti meeles oma lepingut.
 

6 Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale,
 et neile anda paganate pärusmaa.
 

7 Tema kätetööd on tõde ja õigus;
 usaldatavad on kõik ta seadmised.
 

8 Need on toetatud ikka ja igavesti,
 need on tehtud tões ja õiguses.
 

9 Ta läkitas lunastuse oma rahvale,
 ta kinnitas oma lepingu igaveseks,
 püha ja kardetav on tema nimi.
 

10 Issanda kartus on tarkuse algus;
 hea arusaamine on kõigil,
 kes teevad seda mööda;
 tema kiitus kestab igavesti.
 

 «  eelmine  106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115  järgmine  »