114
Iisraeli Egiptusest pääsemisest

1 Kui Iisrael läks välja Egiptusest
 ja Jaakobi sugu umbkeelse rahva juurest,
 

2 siis sai Juuda tema pühamuks
 ja Iisrael tema valitsusalaks.
 

3 Meri nägi ja põgenes,
 Jordan pöördus tagasi.
 

4 Mäed hüplesid otsekui jäärad,
 kingud nagu lambatalled.
 

5 Mis sul oli, meri, et sa põgenesid,
 Jordan, et sa pöördusid tagasi,
 

6 mäed, et te hüplesite otsekui jäärad,
 ja teie, kingud, nagu lambatalled?
 

7 Issanda palge ees värise, maa,
 Jaakobi Jumala palge ees,
 

8 kes muudab kalju veejärveks,
 ränikivi veeallikaks!
 

 «  eelmine  109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118  järgmine  »