122
Palve Jeruusalemma hea käekäigu eest

1 Palveteekonna laul Taavetilt.
 Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi:
 „Lähme Issanda kotta!”
 

2 Meie jalad seisid su väravais,
 Jeruusalemm.
 

3 Jeruusalemm, kes oled ehitatud
 nagu hästi kokkuliidetud linn,
 

4 kuhu läksid üles suguharud,
 Issanda suguharud tunnistuseks Iisraelile
 tänama Issanda nime.
 

5 Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks,
 aujärjed Taaveti kojale.
 
 

6 Paluge rahu Jeruusalemmale!
 Käigu hästi nende käsi,
 kes sind armastavad!
 

7 Rahu olgu su müüride vahel,
 hea käekäik su kuninglikes kodades!
 

8 Oma vendade ja oma sõprade pärast
 tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule!
 

9 Issanda, meie Jumala koja pärast
 tahan ma otsida sulle head.
 

 «  eelmine  117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126  järgmine  »